Actueel

Onderzoek woonbehoefte: vraag naar betaalbare woningen is groot

  • Actueel
  • Woonbehoefteonderzoek Groene Metropoolregio: vraag naar betaalbare woningen is groot
Datum: 29 maart 2023

Het bureau Companen heeft de woonbehoefte in de Groene Metropoolregio onderzocht. Uit het onderzoek blijkt een aanhoudende grote vraag naar nieuwe betaalbare woningen. Het onderzoek bevestigt dat het belangrijk is om via de Woondeal samen in de regio te blijven werken aan de invulling van de woonopgaven.

Uitkomsten

De woningbehoefte in de regio is 54.000 extra woningen tot 2040, waarvan 42.000 tot en met 2030. De vraag naar betaalbare woningen, zowel huur als koop, is groot. Bijna drie kwart van de extra woningbehoefte gaat om sociale huur, middel dure huur of betaalbare koopwoningen.

De vraag van starters en spoedzoekers is groot.

Het is in de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om een eerste stap op de woningmarkt te zetten en er zijn veel mensen die snel een tijdelijke woning zoeken. Daarnaast is er een groeiende groep ouderen en zijn er diverse aandachtsgroepen met een vraag naar verschillende soorten woonvormen. Het gaat dan om vragen naar om tijdelijke huisvesting, woonzorgcombinaties of bijzondere woonvormen waarbij invulling wordt gegeven aan gemeenschappelijk wonen.

Samenwerken via de Woondeal

De onderzoekers doen ook aanbevelingen: ze geven mee om vol in te zetten op het invullen van de afspraken uit de Woondeal 2.0. Daarbij geven ze ook aan dat het belangrijk is dat elke gemeente invulling geeft aan 30% sociale huur bij nieuwbouwplannen en dat de uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van regionale en lokale woonzorgvisies. Wethouder Gea Hofstede:  “De woonopgaven blijven groot. Het onderzoek bevestigt dit en het belang van samenwerken aan voldoende betaalbare woningen in onze regio”.

“De woonopgaven blijven groot. Het onderzoek bevestigt dit en het belang van samenwerken aan voldoende betaalbare woningen in onze regio”

In de regio wordt elke 3 jaar woonbehoefteonderzoek gedaan en wordt de woningmarktmonitor jaarlijks geactualiseerd.

Lees hier het regionaal woonbehoefteonderzoek

Nijmegen Noord 31

Gerelateerd nieuws