Actueel

‘We hebben elkaar nodig’

  • Actueel
  • ‘We hebben elkaar nodig’
Datum: 21 oktober 2021

Er staat veel te gebeuren in de regio Arnhem-Nijmegen. Groot onderhoud aan wegen en bruggen, 60.000 nieuwe woningen tot 2040, steeds meer bedrijven die zich er vestigen. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Rijkswaterstaat. "We hebben elkaar nodig om deze prachtige regio bereikbaar, duurzaam en leefbaar te houden", stelt Marjolijn van de Zandschulp, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland.

Rijkwaterstaat Oost-Nederland en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken aan heel veel projecten samen. Met een duidelijk gezamenlijk doel: onze regio bereikbaar, duurzaam en leefbaar houden. Die samenwerking was een jaar of tien geleden minder intensief, vertelt Marjolijn van de Zandschulp, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. “Toen was de aanpak van Rijkswaterstaat veel specifieker, zeg maar gerust smaller. En zorgden we als wegbeheerder bijvoorbeeld heel specifiek voor het opknappen van een brug of de aanleg van een rijksweg. Tegenwoordig is onze aanpak gericht op sámenwerken; samen met andere partijen een heel gebied integraal aanpakken. Ik zie Rijkswaterstaat en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen dan ook als gebiedspartners. We bekijken samen wat er nodig is in een bepaald gebied, en kunnen daar alleen in partnerschap doelen realiseren.”

Marjolijn van de Zandschulp

Project A12 Arnhem-Duits grens

Een sprekend voorbeeld van samenwerken aan een integrale gebiedsaanpak is het project A12 Arnhem-Duitse grens. Marjolijn: “Er is veel gaande op en rondom die A12. Denk aan het grote onderhoud dat wij als Rijkswaterstaat uitvoeren. Tegelijk groeit het aantal bedrijven langs de A12. Als het aan ons ligt, wordt de A15 verlengd waardoor de druk op de A12 afneemt. Maar het duurt nog lang voordat het zover is, en we hebben ook oplossingen hier en nu nodig.”

Daarom is er hier en nu het project A12 Slim Reizen, waarin de Groene Metropoolregio en Rijkswaterstaat samenwerken met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. “We helpen reizigers en bedrijven om slimme alternatieven te vinden voor hun route over de A12 op weg naar werk, studie, enzovoort. Dat doen we bijvoorbeeld met een Fietschallenge, waarbij mensen sparen voor een goed doel als ze de fiets gebruiken in plaats van de auto. En logistiek makelaars adviseren bedrijven hoe ze met slimmere planningen, bundeling van vrachten of vervoer over water die drukke A12 kunnen mijden. Ja, ik ben er bijzonder trots op hoe we samen, op allerlei laagdrempelige en aansprekende manieren gebruikers van de A12 stimuleren om anders te reizen. En dat doen we niet als iedere organisatie voor zich, maar samen. We hebben elkaar nodig om deze prachtige regio bereikbaar, duurzaam en leefbaar houden.”

Veel onderhoud

Naast de drukke A12 ziet Marjolijn nog ander uitdagingen voor onze regio. “Voor 2040 komen er 60.000 woningen bij in de regio Arnhem-Nijmegen. Deze geplande woningbouw heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid in onze regio. Tegelijk moeten de komende jaren heel veel bruggen en wegen onderhouden worden. Veel daarvan zijn in de jaren na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, zijn daardoor nu op leeftijd en moeten dus opgeknapt worden. Dat gebeurt op veel plekken tegelijk, wat dan ook een grote impact heeft op de regio. Zo worden de John Frostbrug in Arnhem en de IJsselbruggen allebei vanaf 2022 opgeknapt.” Alle geplande werkzaamheden, ook door andere wegbeheerders als provincie en gemeenten, worden uiteraard zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dat gebeurt in het Regionaal VerkeersManagement Team (RVMT). Het is in het belang van de inwoners en van de regio dat inwoners veilig en snel kunnen reizen. Ook bij wegwerkzaamheden, een evenement of ongeluk. In het RVMT maken alle wegbeheerders - gemeenten, provincies en Rijk - hierover afspraken.

SLIMspitsen Waalbrug

Als ander goed voorbeeld van de samenwerking noemt Marjolijn het project SLIMspitsen Waalbrug. In 2019 en 2020 werd het wegdek van de Nijmeegse Waalbrug vervangen. Tijdens deze renovatie waren er minder rijstroken op de brug, wat Nijmegen minder goed bereikbaar maakte met de auto. “Daarom gingen gemeente Nijmegen, regio Arnhem-Nijmegen en Rijkswaterstaat op tijd aan tafel om samen te voorkomen dat het verkeer op die Waalbrug volledig vast zou komen te staan. We wilden automobilisten motiveren anders te reizen. Met ons gezamenlijke project SLIMspitsen Waalbrug riepen we mensen op thuis te werken, de fiets of e-bike of het ov te pakken, een andere route te nemen of buiten de spits te reizen. Het werd een enorm succesvol project. Maar liefst 3.382 automobilisten hebben de Nijmeegse Waalbrug tijdens de avondspits vermeden tijdens de renovatie. Veel meer dan het doel van 2.500 deelnemers.”

Ambitieus en voortvarend

Over deze en meer gebiedsgerichte projecten - bijvoorbeeld de aanpak van de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven - heeft Rijkswaterstaat veel afstemming met de regio. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Marjolijn is heel enthousiast over die samenwerking. “We werken op het gebied van mobiliteit al een aantal jaren samen, maar de organisatie Groene Metropoolregio bestaat officieel pas sinds begin 2021. De organisatie is ambitieus en voortvarend en een heel fijne samenwerkingspartner. Ik moedig ze dan ook van harte aan om verder te gaan op de ingeslagen weg. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking!”