Actueel

Videoboodschap: Investeer in een beter spoornetwerk

 • Actueel
 • Videoboodschap: Investeer in een beter spoornetwerk
Datum: 08 december 2021

Investeer in een beter spoornetwerk, naar én in de regio Arnhem-Nijmegen. Dat is onze videoboodschap aan de Tweede Kamer-commissie van Infrastructuur en Waterstaat die 9 december schriftelijk vergadert. Op de agenda staat onder andere een brief van de staatssecretaris over de ontwikkelingen in het internationaal personenvervoer per spoor. Wij als regio vinden dat investeringen in onder andere een beter spoor tussen Utrecht en Arnhem en in de ICE naar Frankfurt onmisbaar zijn!

Als regio pleiten we al langer voor investeringen in het spoor. Want de regio Arnhem-Nijmegen groeit enorm. Met onder andere 60.000 nieuwe woningen tot 2040 en veel nieuwe bedrijven. Niets doen, is vragen om problemen. Het spoor zal overbelast raken met alle gevolgen van dien. Maar als we op tijd reageren, kunnen we deze problemen omzetten in kansen. Kansen om onze prachtige regio groen, leefbaar, schoon en bereikbaar te houden. Daarom vragen we om flinke investeringen in het spoor:

 • Beter spoor tussen Utrecht en Arnhem: veiligheidsmaatregelen, ongelijkvloerse kruisingen, nieuwe stations en een oplossing voor spoorknooppunt Arnhem-Oost;
 • Investeringen in de ICE’s:
  • zoals eens per uur een ICE tussen Amsterdam, Arnhem en Frankfurt;
  • een hogere maximumsnelheid tussen Amsterdam en Frankfurt;
  • en een snellere verbinding tussen Arnhem en Berlijn;
  • door een betere aansluiting in Duisburg zonder 1,5 uur wachttijd.
 • Nader onderzoek naar vijf mogelijke routes voor goederenvervoer, daarbij rekening houdend met het personenvervoer over de A12-spoorcorridor en de verstedelijkingsopgave in bijvoorbeeld Arnhem-Oost;
 • En meer politieke aandacht door Den Haag en Europa voor (inter)nationaal spoor in de regio Arnhem-Nijmegen.

We hebben deze boodschap in een heldere video weergegeven:

Voor een weergave die goed toegankelijk is voor mensen met een auditieve of visuele beperking, bekijk onze video op Vimeo.

Onze boodschap is niet nieuw. Al eerder pleitten we voor investeringen. Zo schreven we eerder dit jaar nog een brief aan informateur Tjeenk Willink, samen met andere regio's en NS. Onze oproep is dan ook heel urgent!