Actueel

Versterken groene identiteit bovenaan

  • Actueel
  • Versterken groene identiteit bovenaan
Datum: 19 oktober 2022

“De integrale benadering borgt onze identiteit”

Op vrijdag 30 september zijn de colleges van B&W en de  gemeentesecretarissen tijdens de Regio Ontmoet in Westervoort bijgepraat over de Regio Deal en de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley (ANF). Carol van Eert is burgemeester van de gemeente Rheden, bestuurlijk opdrachtgever van de Groene groeiregio en voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Verstedelijkingsstrategie ANF. Wij vroegen hem naar zijn terugblik op de bijeenkomst en een toelichting op de Verstedelijkingsstrategie.

Panelgesprek GMR 29

Unieke samenwerking

De samenwerking van 26 gemeenten, twee regio’s en twee provincies is uniek en behoort tot de grootste in z’n soort. Het is een hele uitdaging met veel kansen. Carol van Eert vindt het bijzonder leuk om hieraan te mogen werken. Maar het is ook complex. Colleges en gemeenteraden besteden tijd en aandacht aan het regionale perspectief. Dit overstijgt de lokale situatie.

Enorme kansen

Voor de regionale samenwerking liggen er enorme kansen in Den Haag. Vanuit de landelijk opgave om nieuwe woningen te bouwen is er veel geld beschikbaar om plannen te ontwikkelen en te versnellen. Op 10 november verdeelt het Kabinet een totaalbedrag van 6 miljard euro voor heel Nederland. Samen met een gedeputeerde van de provincie Gelderland zit Carol van Eert in Den Haag aan tafel. De Verstedelijkingsstrategie is geen mandaat. De colleges en gemeenteraden besluiten na 10 november of de afspraken worden bekrachtigd. Dit is dan de opmaat naar een Verstedelijkingsakkoord.

Integrale benadering

De Verstedelijkingsstrategie is erop gericht om de bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen voor de regio Arnhem Nijmegen Foodvalley in balans te houden met de ontwikkeling op andere beleidsterreinen. De integrale benadering is belangrijk, omdat de ruimte voor nieuwe plannen steeds schaarser wordt. Voor de regio staat het versterken van de groene identiteit bovenaan. Naast de bouwopgave gaat het om de werkgelegenheid, mobiliteit, leefbaarheid, natuur, landschap, klimaat, energie en water. Voor de ontwikkeling van plannen is de regio opgedeeld in acht gebieden met samenhangende kenmerken. Zo blijft het concreet.

Bouwplannen

De grote steden Arnhem en Nijmegen kregen al eerder 100 miljoen toegezegd om versneld nieuwe woonwijken te ontwikkelen. Voor de kleinere gemeenten is dit relatief nieuw. Toch worden ook hier de bouwopgaven groter. Als voorbeeld noemt Carol van Eert een uitbreidingslocatie in Velp voor 1.100 nieuwe woningen. De gemeente Rheden waar Velp toe behoort en de bewoners zijn gewend aan bouwplannen van 100 tot maximaal 200 woningen. De ontwikkeling waar we nu voor staan is van een hele andere orde. Dat maakt het uitdagend en complex.

Meer landschap. Meer stad.

Meer weten over de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley? Lees hier meer. En/of bekijk de video hieronder: