• Actueel
  • Van Veldhuizen (gemeente Doesburg): "Samen sta je sterker"
Datum: 14 juli 2021

Actueel

Van Veldhuizen (gemeente Doesburg): "Samen sta je sterker"

Birgit van Veldhuizen is sinds 2018 wethouder in de gemeente Doesburg. Binnen de Groene Metropoolregio is ze lid van het bestuurlijk opgaveteam van de Ontspannen regio. In dit interview vertelt ze over de samenwerking met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Waarom is het samenwerken in de Groene Metropoolregio belangrijk voor de gemeente Doesburg?

“Doesburg is een kleine stad met net 11.000 inwoners. Doordat we al heel lang een stad zijn – we hebben al langer stadsrechten dan Amsterdam – denken we hier in Doesburg dat we veel zaken wel zelf kunnen. Maar we realiseren ons ook dat we het in deze tijden niet allemaal meer alleen af kunnen. Daarnaast moeten we ons afvragen of we dat ook zouden moeten willen. Met samenwerken ben je sterker en het is ook nog eens efficiënter. Het is prima om zaken lokaal aan te pakken die ook lokaal passen, maar waar je dingen samen kunt doen bereik je gewoon meer.”

En waarom is het belangrijk voor jou?

“Ik voel me verbonden met de regio. Ik vind het belangrijk dat Doesburg gebruik kan maken van de samenwerking en ik wil me daar dan ook volop voor inzetten. Aan de andere kant realiseer ik me wel dat mijn invloed als wethouder van de kleine gemeente die Doesburg is maar beperkt is.”

Waarom heb je gekozen om deel te nemen aan de Ontspannen regio?

“Ik heb heel bewust voor de Ontspannen regio gekozen. De kracht van Doesburg is het oude centrum met het toerisme. We kunnen als Doesburg op alle onderwerpen halen, maar als we ook wat willen brengen dan is de Ontspannen regio de logische keuze voor ons gelet op het toerisme in onze gemeente en hoe we dat organiseren.”

Welke kansen zie je voor de regionale samenwerkingen? En welke zorgen heb je?

“Een belangrijke kans is dat we elkaar als regiogemeenten heel goed kunnen aanvullen. Op sommige punten is de ene gemeente sterk, op andere punten weer de ander. We moeten elkaar daarin aanvullen. Maar dat betekent dat we elkaar ook wat moeten gunnen. Soms moeten we zaken loslaten en overlaten aan de ander. En we moeten er natuurlijk voor zorgen dat niet alle aandacht uitgaat naar de twee grote steden.”

Doesburg ligt in het grensgebied met een andere regio. Waarom is de Groene Metropoolregio toch de logische keuze voor jullie?

“Als Doesburg staan we met het ene been in de Groene Metropoolregio en met het andere been in de Achterhoek. Toch hebben we heel bewust gekozen voor deelname aan de Groene Metropoolregio. Uiteindelijk hebben we de meeste aansluiting met de Groene Metropoolregio, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en economie, en zijn we eigenlijk alleen verbonden met de Achterhoek wat betreft toerisme en recreatie.”

Waar heb je de hoop op gevestigd met de samenwerking in Groene Metropoolregio?

“Onze regio moet op de kaart blijven en daarom moeten we er voor zorgen dat we als regio onze levendigheid behouden. Ik vind de economische opgave van de Productieve regio daarom erg belangrijk. Laten we niet vergrijzen en leegstromen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in het noorden van het land, maar voldoende werkgelegenheid en reuring houden in onze regio. Als Doesburg zijn we afhankelijk van de werkgelegenheid om ons heen, dus het is voor ons van belang dat de Groene Metropoolregio een actieve regio blijft.”