Actueel

UITNODIGING – 22 juni verdiepingssessie ‘Op naar slimme en schone mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen 2023-2026’

  • Actueel
  • UITNODIGING – 22 juni verdiepingssessie ‘Op naar slimme en schone mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen 2023-2026’
Datum: 07 juni 2022

Ben jij als professional bezig met duurzame mobiliteit in de regio Arnhem-Nijmegen? Praat dan mee over de thema’s van de toekomst. We bouwen aan een nieuw programma Slim & Schoon Onderweg 2023 – 2026 en nemen jouw visie en ideeën daar graag in mee. Meld je nu aan voor de verdiepingssessie op 22 juni van 13.30 – 16.00 u, Hotel Haarhuis in Arnhem.

In de regio Arnhem-Nijmegen hebben we flinke uitdagingen op het gebied van economische groei en bereikbaarheid. Tot 2040 moeten we samen met de regio Food Valley 100.000 nieuwe woningen bouwen. Daarbij hoort ook het creëren van extra werkgelegenheid, voorzieningen etc. Die extra inwoners zorgen voor meer druk op ons mobiliteitssysteem, dat soms nu al tegen de grenzen aan loopt. Dat zien we terug in de files en de volle treinen, bussen en fietspaden. Daarnaast willen we dat onze regio een prettige regio blijft om te wonen, verblijven, studeren en ondernemen. Doorgaan op de huidige manier is geen optie, want dan komt de hele regio tot stilstand. We moeten onze mobiliteit op een andere manier inrichten en structureel andere keuzes maken. We kunnen de infrastructuur voor openbaar vervoer, fiets, auto en voetganger optimaliseren, maar daarmee zijn we er niet. Ook moeten we kijken naar minder reizen, op andere manieren reizen, op andere dagen of tijdstippen reizen en met schonere vervoersmiddelen reizen. Slimmere en schonere mobiliteit dus!

Duurzame mobiliteit tot succes maken

Ons programma Slim & Schoon Onderweg zet zich al jaren in om snel, duurzaam en veilig van A naar B te reizen. En dat willen we blijven doen. Met elkaar kunnen we de verandering maken naar duurzaam reizen. Daarom bouwen we dit jaar een nieuw programma 2023-2026, samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en overheden. In april hebben we hier samen met diverse stakeholders over gesproken. We hebben de eerste ideeën neergezet en willen daarover graag met jou in dialoog: hoe kunnen we samen van duurzame mobiliteit een succes te maken, hoe kunnen we jou daarbij helpen en wat kun jij of jouw organisatie bijdragen?

22 juni in Arnhem

We organiseren een fysieke bijeenkomst en gaan met elkaar in gesprek op basis van drie thema’s:

  • Gedrag – Hoe stimuleren we duurzaam reisgedrag en duurzame logistiek?
  • Randvoorwaarden – Welke (technische) randvoorwaarden zijn nodig om de omslag naar duurzaam reizen te kunnen maken?
  • Rollen – Wie moet welke rol pakken om duurzame mobiliteit te vergroten? Wat kun je zelf doen?

Praktisch

  • Wat – Verdiepingssessie ‘Op naar slimme en schone mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen 2023-2026’. Bouw mee aan een nieuw programma voor slimme en schone mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen.
  • Wanneer – woensdag 22 juni, 13.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
  • Waar – Hotel Haarhuis, Stationsplein 1 in Arnhem

Programma

13.00 inloop
13.30 welkom en inleiding
13.50 in dialoog
15.45 samenvatting
16.00 afsluiting

Aanmelden

Wil je meepraten? Meld je dan aan voor de dialoogsessie via dit aanmeldformulier en kom bij voorkeur naar de fysieke sessie. Lukt het je niet om naar de locatie in Arnhem te reizen? Dan is er een online dialoogtafel voor maximaal 10 deelnemers via Teams, vol is vol. Geef je voorkeur aan op het aanmeldformulier. Ben je verhinderd? Stuur deze uitnodiging dan gerust door naar een collega.

Nieuwe projecten met jouw inbreng

Ons programma Slim & Schoon Onderweg helpt inwoners en werkgevers om snel, prettig, duurzaam, slim en gezond te reizen. Dat doen we in diverse projecten. Het huidige programma stopt na 2022, maar de opgaven blijven en worden alleen maar groter vanwege de groei van de regio. Daarom maken we een nieuw programma voor de periode 2023 – 2026. We zetten succesvolle bestaande oplossingen door, maar gaan ook voor nieuwe oplossingen. Die oplossingen zijn er voor jouw organisatie en voor jouw medewerkers, klanten en/of inwoners. Dankzij jouw inbreng op 22 juni kunnen we nieuwe projecten uitwerken waar ook echt behoefte aan is. Want jij kent jouw organisatie en de mensen voor wie jullie werken het beste.

Over Slim & Schoon Onderweg

In Slim & Schoon Onderweg werken de 18 gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare en schonere regio. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders werken hiervoor nauw samen.