• Actueel
  • ‘Trots op de samenwerking, het enthousiasme en de positieve energie’
Datum: 02 maart 2022

Actueel

‘Trots op de samenwerking, het enthousiasme en de positieve energie’

Helga Witjes

Met haar recente aanstelling als Gedeputeerde bij de provincie Gelderland zei Helga Witjes, oud-wethouder in Lingewaard, het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vaarwel. Alle reden voor een korte terugblik.

Haar kennismaking met de Groene Metropoolregio-in-oprichting kwam niet geheel toevallig tot stand, vertelt Helga Witjes. “Marianne Schuurmans, burgemeester van Lingewaard, zat in de stuurgroep die bezig was om de regionale samenwerking voor te bereiden. Toen Marianne burgemeester werd in de gemeente Haarlemmermeer, nam ik haar plaats in. Als wethouder wist ik hoe het was om met collega-gemeenten belangrijke opgaven samen aan te vliegen. Deze nieuwe rol sloot daar mooi op aan.”

Vóór samenwerking

Als stuurgroep-lid zag Witjes van dichtbij hoe de samenwerking in en tussen de 18 deelnemende gemeenten steeds meer vorm kreeg. “Gemeenten zagen in dat betere samenwerking leidde tot extra middelen vanuit de provincie, het Rijk en ‘Brussel’ en dat je als gemeenten samen meer slagkracht hebt. Uiteindelijk ondersteunden alle gemeenten unaniem het belang van regionale samenwerking. En dus van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Voor mij persoonlijk was dit een van de mooiste resultaten die we binnen korte tijd hebben gerealiseerd.”

Lokaal meebeslissen

Witjes stroomde vanuit de stuurgroep door naar het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio, waarna Hubert Bruls haar vroeg om zitting te nemen in het dagelijks bestuur. “In die beginperiode is veel tijd en aandacht besteed aan de rol van de gemeenteraad. Gemeenteraden waren bang om hun invloed op lokale thema’s te verliezen als de regio ‘alles ging bepalen’. Daarom hebben we het zo bedacht dat ze zélf bepalen aan welke opgaven ze meedoen, zodat ze de regie houden.”
En dat pakt in de praktijk goed uit, merkt Witjes. “Gemeenteraden herkennen zich in besluiten waarvan ze snappen dat je ze als regio moet nemen. In dat lokaal meebeslissen over regionale opgaven die ook nog eens integraal worden opgepakt, schuilt een grote kracht.”

Positieve energie

Voorbeeld van een ‘krachtig optreden’ voor Witjes is de MKB-deal Sm@rt Together, bedoeld om bedrijven tijdens de coronaperiode via digitale ondersteuning een boost te geven. “Die deal wilden we binnenhalen om het MKB te ontlasten en de regionale motor draaiend te houden. Dat is gelukt. Ook ben ik blij met onze verstedelijkingsstrategie. Het Rijk springt financieel bij om de woningenopgave te realiseren op de beperkte ruimte die er is; een bewijs dat we als regio worden gezien.”
Witjes is dan ook trots op de samenwerking, het enthousiasme en de positieve energie die in korte tijd in de Groene Metropoolregio is ontstaan. “De wil om er samen iets van te maken is groot. Nu wordt het zaak om al dat moois beter met elkaar te verbinden en zo nog meer van en met elkaar leren.”