• Actueel
  • Steun in de Kamer voor hoogwaardig openbaar vervoer en fietsverbindingen in onze regio
Datum: 06 december 2022

Actueel

Steun in Kamer voor hoogwaardig OV en fietsverbindingen

Vandaag heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid haar steun uitgesproken voor het onderzoek naar hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) en fietsverbindingen in de Groene Metropoolregio en de regio Foodvalley. Aanleiding is een motie van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waarin het kabinet wordt verzocht te onderzoeken hoe HOV- maatregelen en fietsverbindingen kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid van onze regio en wat daarvoor nodig is.

Als regio staan we de komende jaren voor een aantal grote opgaven als het om de bereikbaarheid gaat. Onze gezamenlijke ambitie met de regio Foodvalley is de realisatie van zo'n 100.000 woningen en bijbehorende werkgelegenheid. Dat betekent dat het inwonertal en het aantal mobiliteitsbewegingen fors zal toenemen. Om in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen onze verstedelijkings-, bereikbaarheids-, transitieopgaven èn klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren is goed openbaar vervoer essentieel  We zijn erg blij, dat een meerderheid van de Kamer hierin stappen wil zetten.