Actueel

Start Regionaal Expertiseteam Energie

  • Actueel
  • Start Regionaal Expertiseteam Energie
Datum: 03 februari 2023

De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen gaat een gezamenlijk team van experts inzetten om bedrijven te helpen bij het besparen van energie. Bedrijven en instellingen in de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen gebruiken nog veel elektriciteit en gas. Daarmee hebben zij een behoorlijk aandeel in de CO2-uitstoot in de regio. Een groep koplopers heeft al vergaande maatregelen genomen.  Maar er is ook een grote middengroep, die het om allerlei redenen nog lastig vindt om in actie te komen.

Onderzoek

De Groene Metropoolregio heeft samen met organisaties uit het bedrijfsleven en de overheid onderzocht of er behoefte is aan ondersteuning bij bedrijven. Voor het onderzoek zijn ruim 20 bedrijven en bedrijvenorganisaties en de 16 betrokken gemeenten geraadpleegd. De conclusie van het onderzoek is dat er inderdaad behoefte is aan ondersteuning voor bedrijven.

Stijgende energieprijzen

Door de stijgende energieprijzen neemt bij bedrijven de urgentie om maatregelen te nemen toe. Bedrijven kunnen in sommige gemeenten al informatie inwinnen bij het Energieloket. Hier vinden zij informatie over bijvoorbeeld mogelijkheden om te verduurzamen, beschikbare subsidies en wet- en regelgeving. Het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) is een aanvulling op het digitale loket en gaat bedrijven helpen bij meer diepgaande vragen over het besparen en opwekken van energie. Het REE is er zowel voor individuele bedrijven als voor bedrijven die gezamenlijk maatregelen willen nemen.

Planning

De planning is dat de het expertteam in het tweede kwartaal van 2023 van start gaat. De Groene Metropoolregio gaat de komende maanden onderzoeken hoe het expertteam georganiseerd moet worden. Uitgangspunt is dat het REE gezamenlijk wordt aangestuurd door bedrijfsleven en overheid. Dit moet ervoor zorgen dat ondernemers het REE vertrouwen en dat het REE een aanbod doet dat een antwoord is op de behoefte. De Groene Metropoolregio is initiatiefnemer voor de oprichting van het REE.

Doelgroep

Qua doelgroep zal de focus liggen op het MKB met nadruk op de bedrijven die informatie plichtig zijn en dus meer dan 50.000 Kwh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas gebruiken. In overleg met het lokale netwerk van ondernemers en de gemeente wordt gekeken of er lokaal behoefte is aan een specifieke doelgroep, zoals kleinere bedrijven.


Gerelateerd nieuws