Actueel

Start Interreg DeCarb-Pro in onze regio

  • Actueel
  • Start Interreg DeCarb-Pro in onze regio
Datum: 01 november 2023

Start Interreg DeCarb-Pro in onze regio

Op 3 en 4 oktober 2023 was de eerste projectmeeting van het Interregproject DeCarb-Pro. Vanuit heel Noord-Europa waren 25 deelnemers afgereisd naar De Bastei in Nijmegen om de eerste stappen te zetten naar een tool voor het beprijzen van CO2 in aanbestedingen. 

De Groene Metropoolregio is sinds dit jaar partner in het Interregproject 'DeCarb-Pro'. DeCarb-Pro richt zich op het verminderen van de CO2-uitstoot via inkoop door overheden. In dit project gaan we in samenwerking met twaalf Europese organisaties een toolbox met CO2-beprijzings- en inkoopinstrumenten te ontwikkelen en toepassen. Hierbij worden de ervaringen met duurzaam inkopen in Groene Metropoolregio betrokken en zijn we op zoek naar lokale partners die pilots met ons willen starten. Uiteindelijk zal het project ook trainingsmethoden opleveren zodat overheden getraind kunnen worden om CO2-beprijzing mee te nemen in hun aanbestedingen. 

Harriet Tiemens heeft namens de Groene Metropoolregio alle deelnemers welkom geheten. En na twee dagen intensief overleg hebben alle deelnemers een circulair aandenken gekregen waardoor ze hopelijk nog vaak terug zullen denken aan hun bezoek aan onze regio.  

IMG20231004123858

Wil jouw gemeente ook aan de slag met CO2 beprijzing? Meer informatie over DeCarb-Pro: https://decarb-pro.nweurope.eu of bij projectleider DeCarb-Pro Michiel van der Hagen (michiel.van.der.hagen@groenemetropoolregio.nl).

 


Gerelateerd nieuws