• Actueel
  • Speerpuntcoördinator Water en Klimaatadaptatie Barry de Vries stelt zich voor...
Datum: 29 april 2022

Actueel

Speerpuntcoördinator Water en Klimaatadaptatie Barry de Vries stelt zich voor...

Eén dag per week werk ik als coördinator van het speerpunt Water en klimaatadaptatie van de Groene Metropoolregio.

Barry de VriesHet klimaat verandert en wij moeten daarin mee bewegen. Dat betekent dat we bij de ontwikkeling van onze regio meer rekening moeten houden met weersextremen zoals droogte, te veel water en hitte en de gevolgen die we daarvan ondervinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bouwen van woonwijken op plaatsen waar ze het minst gevoelig zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Maar ook anders ontwerpen van woonwijken, wegen en huizen. Andere voorbeelden zijn het tegengaan van hittestress bij mensen, en de verdroging van de stuwwallen en landbouwgronden, In andere kleinere verbanden gebeurt al veel maar dat is veelal versnippert. Daar lopen we regelmatig tegen dezelfde weerstanden aan.

Als Groene Metropoolregio willen we zorgen dat we van elkaar kunnen leren en de gezamenlijk de weerstanden overwinnen. Binnen het speerpunt zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met anderen. Met de andere opgaven, de andere speerpunten, maar ook met de regiogemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Belangrijke activiteiten

Ik heb Westerse Bosbouw gestudeerd aan hogeschool  Larenstein in Velp en Ruimtelijke Ordening en Milieu aan Hogeschool Saxion in Deventer. Daarna heb ik jarenlang gewerkt bij Alterra, tegenwoordig Wageningen Environmental Research. Ik hield me daar vooral bezig met de vertaling van wetenschappelijke kennis op gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling naar het toepassingen in de praktijk. De laatste jaren werk ik voor de gemeente Berg en Dal. Eerst als aanjager Duurzaamheid en nu als opgaveleider Duurzaamheid.

Ik ben geboren en getogen in deze regio. Samen met mij gezin woon ik nog steeds in deze regio. Uiteraard met heel veel plezier. In mijn vrije tijd kun je mij tegen komen als trailrunner. Lekker off-road hardlopen in de natuur, liefst met veel heuvels en af en toe een familie wilde zwijnen of een kudde Schotse Hooglanders die de route blokkeren. Met de randen van de Veluwe en de heuvels rondom Groesbeek zit ik in deze regio dus goed!

Barry de Vries

Speerpuntcoördinator Water- en Klimaatadaptatie