• Actueel
  • Speerpuntcoördinator Grondstoffen en Ketens Marieke Verhoeff stelt zich voor...
Datum: 19 januari 2023

Actueel

Speerpuntcoördinator Grondstoffen en Ketens Marieke Verhoeff stelt zich voor...

Anderhalve dag per week werk ik als coördinator van het speerpunt Grondstoffen & ketens voor de opgave Circulaire Regio van De Groene Metropoolregio.

De regio Arnhem- Nijmegen heeft mooie ambities op het gebied van circulariteit: we willen onze positie als circulaire regio versterken, zowel binnen Nederland als internationaal. Ik zet me er graag voor in om de regio te ondersteunen bij deze ambitie, door de gemeenten onderling met elkaar te verbinden en door samen concrete stappen op het gebied van circulariteit te zetten. Wij werken bijvoorbeeld aan het circulair maken van een aantal reststromen. Denk hierbij aan het recyclen van zonnepanelen. Ook willen we het gemakkelijker maken voor de gemeenten in onze regio om circulair in te kopen.

 

Ik ben opgegroeid in de Groene Metropoolregio en ben, na een ‘uitstapje’ van circa 20 jaar, enkele jaren geleden weer teruggekeerd naar deze mooie regio. In de tussentijd heb in Amsterdam en in Azië gewoond. Ik heb ervaring opgedaan op het gebied van circulariteit als manager bij Dar in Nijmegen en bij Avri in Geldermalsen. Bij beiden was ik verantwoordelijk voor het advies aan en relatiebeheer met gemeenten en de communicatie naar inwoners en gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. Daarnaast ben ik bestuursadviseur geweest in de gemeente Amsterdam en heb ik als consultant gewerkt, o.a.  voor EY.  

 

Circulariteit is een ontzettend boeiend en belangrijk onderwerp. Het is essentieel dat we minder grondstoffen gaan gebruiken en dat we de grondstoffen die we gebruiken zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken. Circulariteit krijgt helaas nog niet altijd de aandacht die het nodig heeft, door andere urgente problematiek. Ik ga me inzetten om circulariteit in onze regio de benodigde aandacht te geven en onze regio op dit gebied op de kaart te zetten, want er liggen volop kansen in onze regio!