• Actueel
  • Speerpuntcoördinator Grondstoffen en Ketens Jan Luijten stelt zich voor...
Datum: 21 maart 2022

Actueel

Speerpuntcoördinator Grondstoffen en Ketens Jan Luijten stelt zich voor...

Anderhalve dag per week werk ik als coördinator van het speerpunt Grondstoffen & ketens van De Groene Metropoolregio.

Circulaire economie staat nog in de kinderschoenen, maar inmiddels een essentieel thema in de agenda’s van Europa, Rijk en provincie. Want, zowel door recycling en hergebruik van grondstoffen, materialen en producten als door vervanging van fossiele door niet-fossiele grondstoffen (bv plastics uit aardolie of beton) draagt de circulaire economie bij aan de vermindering van de emissies van broeikasgassen, en aan het minder afhankelijk zijn van andere landen. De economische groei, en zeker ook de energietransitie, worden steeds afhankelijker van de beschikbaarheid van grondstoffen (denk aan kritieke metalen). De toekomst is dat we minder gaan verbranden, en de grondstoffen en producten zo lang mogelijk in omloop houden. De verspilling is nog altijd groot en we moeten de samenleving daarin helpen, zeker zolang veel zaken nog niet wettelijk geregeld zijn. De electronicahub in Nijmegen is een mooi voorbeeld van zo’n eerste stap, en er zijn meer reststromen die we slimmer kunnen organiseren, zoals textiel en batterijen. De overheden kunnen veel doen, denk aan gezamenlijke inkoop, kennisdeling, hulp bij vergunningtrajecten en ruimtelijke inpassing. Daarin moeten we gezamenlijk optrekken en afwegingen maken, want het gaat om zowel economische als maatschappelijke waarden. De opgave heeft gevolgen voor de inzet van arbeidskrachten, scholing en opleiding, iets wat al onze inwoners aangaat.

De regio Arnhem – Nijmegen is een lerende voorbeeldregio, die in 2018 al is uitgeroepen tot de Circulaire Regio van Nederland, de twee bedrijventerreinen IPKW en Innofase volgden in 2019 en 2020 als landelijke voorbeelden van circulaire bedrijventerreinen.

 

Belangrijke activiteiten

Ik werk al enkele jaren aan de circulariteit in de regio Arnhem Nijmegen. Vooral aan vraagstukken met meerdere stakeholders, het liefst gemeentegrenzen-overschrijdend. Ik heb ervaring opgedaan bij de gemeente Nijmegen, Stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland. Ik heb gewerkt aan onder andere aan de eerste fossielvrije OV-concessie, duurzame logistiek, water- en natuurbeleid, circulaire economie en energietransitie. Momenteel combineer ik de opgave bij Groene Metropoolregio met die bij The Economic Board en de Circulaire Raad in het Rijk van Nijmegen. Die combinatie is nuttig, want naast de kracht van de overheden is ook de inzet van kennisinstellingen en bedrijven hard nodig. En juist deze regio beschikt over waardevolle kennis bij universiteiten, hogescholen en praktijkonderwijs.

Tijdens mijn studententijd aan de WUR in Wageningen, heb ik de regio Arnhem Nijmegen ontdekt, een prachtig rivierengebied met twee stuwwallen en levendig cultuuraanbod. Ik woon momenteel al jaren met veel plezier in Nijmegen. Je kunt werken aan mooie klussen op het gebied van duurzaamheid, als fietsliefhebber genieten van de landschappen in de grensregio en als muzikant kun je terecht op diverse podia. Leven en werken op de schaal van Arnhem, Nijmegen en Wageningen ervaar ik als een rijkdom. Daarom draag ik graag bij aan de toekomst van dit deel van het land.

 

Jan Luijten, Speerpuntcoördinator Grondstoffen en Ketens

 

* Jan Luijten is per 2023 speerpuntcoördinator van het speerpunt Water en Klimaatadaptatie (samen met Barry de Vries). Marieke Verhoeff heeft Jan Luijten vervangen bij Grondstoffen & Ketens.