• Actueel
  • Speerpuntcoördinator Circulaire Bouw en Infrastructuur Ûltsje van Gorkum stelt zich voor...
Datum: 07 februari 2022

Actueel

Speerpuntcoördinator Circulaire Bouw en Infrastructuur Ûltsje van Gorkum stelt zich voor...

Met ingang van januari ben ik anderhalve dag per week aan de slag als coördinator van het speerpunt Circulaire Bouw en Infrastructuur van De Groene Metropoolregio

In de bouw en infra worden veel grondstoffen verbruikt en voor veel van die grondstoffen bestaan niet of nauwelijks duurzame alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan cement, staal en glas. Het is dus een flinke uitdaging om bouw en infra circulair te maken, ook in onze regio met grote bouwopgaven. Bovendien is circulariteit alleen niet goed genoeg, want de opgave voor een toekomst zonder afval en zonder uitputting van grondstoffen moet gekoppeld zijn aan de opgaven voor klimaat, energie, biodiversiteit en een eerlijk sociaal fundament voor dit alles.

Belangrijke activiteiten

Ik ben ooit in Delft opgeleid als ingenieur civiele techniek en heb gewerkt bij provincie Gelderland, enkele adviesbureaus en twee gemeenten. De laatste jaren als beleidsadviseur Duurzaamheid voor gemeente Nijmegen, met vooral de follow-up van Nijmegen European Green Capital 2018 als mijn werkterrein. Ik kom oorspronkelijk uit Fryslân, maar woon al dik 25 jaar samen in Arnhem. In mijn vrije tijd ga ik graag varen op onze zeilboot (drie keer raden waar) en hoop ik snel weer te kunnen genieten van allerlei vormen van kunst en cultuur.

Ûltsje van Gorkum

Speerpuntcoördinator Circulaire Bouw en Infrastructuur

ultsje.van.gorkum@groenemetropoolregio.nl