Actueel

Sector kunst, cultuur en erfgoed krijgt een vrijwilligerssteunpunt

  • Actueel
  • Sector kunst, cultuur en erfgoed krijgt een vrijwilligerssteunpunt
Datum: 18 november 2022

De Groene Metropoolregio start met een vrijwilligerssteunpunt voor kunst, cultuur en erfgoed. Het doel is dat amateurkunstverenigingen, erfgoedinstellingen en ondersteuningsinstellingen hun kennis en ervaringen delen, in het bijzonder wat betreft het werven, opleiden en vasthouden van vrijwilligers.

Hoe dit punt er precies uit moet komen te zien, of het één punt moet zijn of meerdere, of het alleen fysiek moet zijn of ook digitaal, moet worden onderzocht. Als de gegevens van de eerste onderzoekende fase bekend zijn, zal fase 2 ingaan, het daadwerkelijk opzetten van het steunpunt.

Het onderzoek wordt door de Groene Metropoolregio in samenwerking met Petra Hoff van Hoff Erfgoed Advies uitgevoerd. Zij start met een vooronderzoek waarin ze goede voorbeelden uit andere regio’s en sectoren, zoals natuur en zorg, ophaalt. Daarna bevraagt ze diverse organisaties werkzaam in de kunst, cultuur en erfgoedsector in de regio. De opgehaalde informatie leidt tot een concreet plan voor een regionaal vrijwilligerssteunpunt. Dit zal medio 2023 gepresenteerd worden. Daarna wordt de realisatie van het steunpunt gepland.