Actueel

Samenwerking met álle gemeenten vormt de sleutel tot succes

  • Actueel
  • Samenwerking met álle gemeenten vormt de sleutel tot succes
Datum: 26 januari 2022
Jan Van Dellen

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart a.s. zijn een mooie aanleiding én belangrijk ijkpunt om stil te staan bij de stand van Groene Metropool-opgavenzaken. Wat is zoal bereikt? Wat zijn de plannen? En: hoe pakt de samenwerking van de 18 deelnemende gemeenten uit in de praktijk? Jan van Dellen, Bestuurlijk Eigenaar van de Productieve regio, bijt het spits af.

“De afgelopen periode was een beproeving voor het bedrijfsleven. Vooral kleinere ondernemers werden onevenredig zwaar door de coronacrisis getroffen.

Om stilstand van het mkb - motor én aanjager van bedrijvigheid op eigenlijk alle gebieden - te voorkomen, hebben we als ‘Productieve regio’ de krachten gebundeld en kennis gedeeld, onder meer over het snel toetsen en uitkeren van subsidies. Omdat corona al onze speerpunten raakt, was die onderlinge afstemming, dat leren van elkaar, extra waardevol, zeker met het oog op de nabije toekomst. Met de provincie maken we bijvoorbeeld plannen voor een gerichtere aanpak van de transformatie van dorps- en stadskernen. Ook is gekeken welke alternatieven gemeenten kunnen bieden om de toenemende winkelleegstand structureler aan te pakken.”

Bewust verbindingen leggen

“Mooie stappen worden ook gezet op innovatiegebied, binnen en tussen onze clusters Energy in Arnhem, Health & High Tech in Nijmegen en Food in Wageningen. Of daarmee alles om de steden draait? Allerminst. Juist de samenwerking met álle gemeenten in de regio vormt de sleutel tot succes. Zo is de AVR-vuilverbrandingscentrale in Duiven als leverancier van restwarmte onmisbaar in het waterstof-ontwikkelproces. Terwijl tuinbouwontwikkelingsgebied NEXTgarden in Lingewaard één van de plekken wordt waar kassen op waterstof kunnen gaan draaien. Als Productieve Regio leggen we bewust dit soort verbindingen met gemeenten, om van ‘1+1=3’ te maken. Je ziet meteen effect. Door de grote projectomvang en verwachte impact komen subsidies los, juist voor de regio.”

Duurzame investeringen

“Voor uitbreiding van ons innovatieve en daarmee economische potentieel zijn behalve geld twee dingen belangrijk: toekomstbestendige werklocaties en geschikt personeel. Veel bedrijven hikken aan tegen duurzame investeringen, zoals het leggen van zonnepanelen. Vaak krijgen ze hun business case niet rond, omdat energieopslagbatterijen duur zijn en vaak al na 7 jaar worden afgeschreven. Lokale bedrijven hebben een zoutaccu ontwikkeld die zelfvoorzienende energieopslag faciliteert, stukken goedkoper is en zo’n 4 keer langer meegaat, wat ‘groene’ langetermijninvesteringen voor bedrijven opeens wél interessant maakt. De komende jaren willen we deze en andere technologieën verder verbeteren en ‘teruggeven’ aan de regio, zodat op meer plaatsen toekomstbestendige werklocaties kunnen ontstaan. Dit betekent ook dat we moeten anticiperen op het chronische tekort aan onder meer installateurs, elektriciens en loodgieters; de vakmensen van morgen. Een van onze plannen is om studenten eerder te laten samenwerken met onder meer waterstof-, batterij- en andere energieverwante technologiebedrijven. Zo leren ze de job, zijn ze meteen inzetbaar, wat het weer interessanter maakt om in de regio te blijven wonen.”

Supertrots

“Gevoelsmatig zijn we nog maar net begonnen aan een aantal grote opgaven waarin onze regio echt het verschil kan maken, zeker als we het samen doen. Zo wordt er hard gewerkt aan efficiëntere, schonere logistieke oplossingen die én bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat én zorgen voor verdere groei van kansrijke sectoren als Health, High Tech en Energy. Persoonlijk vind ik het geweldig om te zien hoe ons energiecluster Connectr concrete producten ontwikkelt voor ‘achter de voordeur’, maar ook bijdraagt aan de zo gewenste en noodzakelijke versnelling van de internationale energietransitie. Eerlijk gezegd verbaast me dat niet. De samenwerking tussen kennisinstellingen en ‘de TenneTs, Allianders en NXP’s van deze wereld’ komt goed op gang, al kan het altijd nóg beter. Hier zetten we de komende jaren verder op in, zodat we als regio Nederlands energiekoploper blijven. Want dat zijn we. Dat is hartstikke gaaf en daar ben ik supertrots op.”