Actueel

Rijn IJssel benut verhuizing en stimuleert duurzame reis

  • Actueel
  • Rijn IJssel benut verhuizing en stimuleert duurzame reis
Datum: 21 oktober 2021

Rijn IJssel verhuist verschillende mbo-opleidingen naar de nieuwe ENKA-campus in Arnhem. Een nieuwe locatie betekent dat studenten en medewerkers opnieuw moeten afwegen hoe ze gaan reizen. Ons programma Slim & Schoon Onderweg grijpt deze verandering samen met vervoerders, overheden en Rijn IJssel aan om duurzaam reizen naar de nieuwe locatie te stimuleren. Hiermee spelen we in op het vormen van nieuwe reisgewoontes bij verandering van een situatie, in dit geval de nieuwe schoollocatie om naartoe te reizen.

Door bewust te kiezen voor duurzame reisopties of door minder te reizen werken we samen aan goed bereikbare en aantrekkelijke onderwijslocaties in Arnhem en Velp. Dat is ook in het voordeel van de omliggende bedrijven en instellingen.

Mobiliteitscampagne

De verhuizing naar de ENKA-campus gebeurt in fases; begin oktober ging de eerste groep studenten van de technische- en ICT-opleidingen naar hun nieuwe thuishaven aan de Tivolilaan. De gezamenlijke mobiliteitscampagne van Rijn IJssel en ons programma Slim & Schoon Onderweg wees studenten de weg, om snel en veilig bij de campus aan te komen. Marc Kemink, mobiliteitsmakelaar Slim & Schoon Onderweg: “Studenten die met de trein van NS aankwamen, kregen al in de trein informatie over de uitstaphalte voor de ENKA-campus. Vanaf de NS-stations Velperpoort en Presikhaaf wezen begeleiders via duurzame wegmarkeringen op de loop- en fietsroutes. Op busstation Velperpoort kregen ze informatie over de verschillende bussen naar de ENKA-campus, om piekdrukte te kunnen spreiden.” Ook werden de nieuwe gebruikers van de ENKA-campus erop gewezen dat ze te gast zijn in een woonwijk. “We stimuleren studenten en medewerkers om met de fiets, het ov of samen naar de campus te rijden zodat het verkeer door blijft stromen. Maar ook om de parkeerdruk in de wijk te beperken. Zo iedereen die op de fiets bij de campus aankwamen enthousiast ontvangen met: Wat fijn dat je op de fiets bent!”. Rijn IJssel is blij met deze mobiliteitscampagne en met de ondersteuning vanuit de campusaanpak en de werkgeversaanpak. Anoushka Zijlstra, stafmanager Facilitaire Zaken: “Dankzij deze samenwerking kan Rijn IJssel haar studenten, medewerkers en bezoekers uitgebreid wijzen op de mogelijkheden om met het openbaar vervoer, de fiets of lopend naar de ENKA-campus te reizen. De studenten van nu zijn de forenzen van de toekomst. Het is mooi dat wij juist deze groep kunnen laten zien dat er vele duurzame manieren van reizen zijn.”

Kijk op slimschoononderweg.nl/rijnijssel-enka/ voor alle informatie en stimuleringsacties om makkelijk en zo duurzaam mogelijk naar de ENKA-campus te reizen.

Minder reisbewegingen en meer spreiding

De gezamenlijke mobiliteitscampagne is één van de acties uit de campusaanpak Arnhem, een samenwerking tussen onderwijsinstellingen uit Arnhem en Velp (mbo en hbo), vervoerders en overheden met als doel om deze onderwijslocaties aantrekkelijk, veilig en goed bereikbaar te houden. De studenten worden nauw bij deze campusaanpak Arnhem betrokken, bijvoorbeeld door het doen van (deel)onderzoeken en het mede-ontwikkelen van maatregelen die aansluiten bij deze specifieke doelgroep. De komende periode wordt onderzocht of er meer stimuleringsmaatregelen mogelijk zijn die leiden tot minder reisbewegingen, meer spreiding en duurzamere vervoersopties. Denk hierbij aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de drukte in het openbaar vervoer te spreiden door slim te roosteren, het organiseren van workshops met studenten om te brainstormen over duurzame reisopties en het verkennen van de mogelijkheden van werk- en studiehubs zodat studenten elders kunnen werken en minder hoeven te reizen.

SLIM naar een duurzaam bereikbare regio

In Slim & Schoon Onderweg werken de 18 gemeenten in onze Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare en schonere regio. We bieden oplossingen voor een schone, gezonde, snelle en duurzame reis. Daarmee zorgen we goed voor het milieu, voor een betere doorstroming van het verkeer en een veilige en een prettige leefomgeving. Dit doen we samen met bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en vervoerders in de regio Arnhem-Nijmegen.