Actueel

Regiosafari door gemeenten Berg en Dal en Heumen

  • Actueel
  • Regiosafari door gemeenten Berg en Dal en Heumen
Datum: 22 september 2022

Bestuurders uit de Groene Metropoolregio zijn op safari geweest. De eerste ‘Ontspannen’ Regiosafari ging door de gemeenten Berg en Dal en Heumen. In beide gemeenten zijn in meerdere gebieden al flinke stappen gezet om de traditionele landbouw om te vormen tot een vorm van landbouw die een belangrijke bijdrage levert aan natuurontwikkeling, landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en korte productieketens.

De safari start in het Nederlands Wijnbouwcentrum Wijnhoeve de Colonjes in Groesbeek. Tijdens de lunch vertelt manager Adam Dijkstra over de biologische wijnbouw, groen toerisme en hoe het is om te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tour door de Ooijpolder

Na de lunch vertrekt de bus via de Zeven Heuvelenweg richting de Ooijpolder. Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap geeft een toelichting op het Voorbeeldgebied Ooijpolder-Groesbeek. In dit project hebben grondeigenaren vele kilometers aan nieuwe landschapselementen aangeplant in de Ooijpolder en beheren die ook. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding voor de aanplant, de ingebrachte grond en het beheer voor een periode van 30 jaar.

“Het is fantastisch om te zien hoeveel mooier en natuurlijker ons landschap is geworden dankzij een goede en duurzame samenwerking tussen boeren en natuurorganisaties! Samen zorgen ze voor een platteland waar gewerkt kan worden én ruimte is voor de natuur”, zegt burgemeester van Berg en Dal, Mark Slinkman.

Huub Ploegmakers van de Radboud Universiteit vertelt over het Living Lab Ooijpolder-Groesbeek. Dit grootschalige onderzoek wil kijken hoe je de succesvolle samenwerking in het Voorbeeldgebied kunt opschalen. Hoe kun je de biodiversiteit in landbouwgebieden vergroten, tegelijkertijd gezonde economische verdienmodellen ontwikkelen en draagvlak verkrijgen? Na de rondrit en een korte wandeling terug naar de bus op weg naar Malden.

Kop van Malden

De Kop van Malden is gelegen in het groene gebied tussen Malden en Nijmegen. Hier is onder deze naam een bijzonder samenwerkingsverband van negen initiatieven ontstaan waar wordt gewerkt aan een ‘herstellende’ landbouw met oog voor bodemleven en biodiversiteit. Landgoed Grootstal en meer in het bijzonder de regeneratieve boerderij Bodemzicht is hier gevestigd. Kien van Hövell tot Westerflier van Landgoed Grootstal vertelt over de vernieuwende initiatieven in de Kop van Malden en wat hen bindt.

Anne van Leeuwen, de boerin van Bodemzicht, heeft vol enthousiasme haar bedrijf laten zien. Zij vertelt over de landbouwmethode, het herstel van de bodem en waarom dit belangrijk is voor het klimaat en de biodiversiteit.

Burgemeester van Heumen, Joerie Minses: “De Regiosafari is bedoeld om elkaar te inspireren. Dat is deze middag naar mijn mening heel goed gelukt. De innovatieve projecten in Malden laten wat mij betreft overtuigend zien hoe je op een duurzame manier aan de toekomst kunt werken met behoud van het goede uit het verleden. Het was een zeer geslaagde middag".

Wie volgt?

Wil je bestuurders kennis laten maken met jouw gemeente en de volgende Regiosafari organiseren? Stuur dan een mail naar info@gmr.nl.

Jaap Drikmaat In De Ooijpolder