• Actueel
  • Regionale agenda aangeboden aan gemeenten
Datum: 06 april 2022

Actueel

Regionale agenda aangeboden aan gemeenten

Op 6 april 2022 heeft het algemeen bestuur de concept-regionale agenda 2023-2025 inclusief ontwerpbegroting 2023-2026 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld. Colleges en raden hebben voor het eerst deze stukken in één document ontvangen. 

Het algemeen bestuur heeft eerder geconcludeerd dat er energie zit in de versterkte samenwerking. De uitdaging is deze energie vast te houden. Dit vraagt bestuurlijke inzet en middelen. Deze regionale agenda en begroting vormen hiervoor de komende jaren de basis en zijn tot stand gekomen met ambtelijke en bestuurlijke input vanuit alle deelnemende gemeenten.

Ook de jaarstukken voor 2021 (jaarverslag en jaarrekening) zijn aangeboden aan de gemeenten voor zienswijzen. De raden kunnen tot 24 juni hun zienswijze geven. In het algemeen bestuur van 6 juli 2022 worden al deze stukken definitief vastgesteld.