• Actueel
  • Regionale Adviestafel RES van start
Datum: 22 mei 2024

Actueel

Regionale Adviestafel RES van start

In april dit jaar is de Regionale Adviestafel RES van start gegaan. Een vertegenwoordiging van een aantal belangengroepen in regio Arnhem-Nijmegen, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het projectteam, de bestuurders en ambtelijk betrokkenen bij de RES.

Rondom de ontwikkeling van RES 1.0 en later voor het opstellen van de NRD ter voorbereiding op de planMER, waren verschillende regionaal georganiseerde partijen betrokken. Op dit moment werken we in de regio aan de uitvoering van de afspraken uit de RES 1.0 én aan de herijking daarvan. Zowel vanuit een aantal belangengroepen als vanuit de RES-organisatie is er de wens voor een meer structurele vorm van participatie. Het draagt bij aan de uitvoering van de RES, de herijking én aan breed draagvlak voor stappen die we moeten zetten op het gebied van duurzame opwek.

De Regionale Adviestafel komt 4 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit: de RES-vertegenwoordigers van de energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland , LTO, Jong RES, GEA (Gelders Energie Akkoord) en VNO-NCW Midden. Vanuit de RES organisatie sluiten de portefeuillehouder en procesregisseur aan in het overleg.