Actueel

Regionaal Expertiseteam Energie (REE) 

  • Actueel
  • Regionaal Expertiseteam Energie (REE)
Datum: 12 januari 2024

Het REE is in het najaar van 2023 gestart. Er is een subsidieregeling voor bedrijven ontwikkeld, waarmee externe energieadviseurs bekostigd worden. Inmiddels is die regeling van kracht in negen van de deelnemende gemeenten aan het REE. In 2024 is dat voor in elf van de zestien deelnemende gemeenten het geval. Sinds september is het aantal hulpvragen vanuit bedrijven op gang gekomen en op dit moment komen er wekelijks gemiddeld al zo’n tien vragen binnen. Tot op heden zijn meer dan 150 bedrijven bediend!

Expertpool

Er is een expertpool van externe energieadviseurs opgezet die bedrijven kunnen ondersteunen bij complexe energievragen. Deze expertpool heeft inmiddels ruim vijftig contacten. Ook vindt hierover afstemming plaats met de andere regionale expertisecentra, het DEB en VNO-NCW. Er is contact gelegd met 27 bedrijvenverenigingen in de regio. Ongeveer de helft van deze bedrijvenverenigingen heeft aangegeven aan graag actief mee te werken aan de doelen van het REE, de andere helft gaf aan de doelen en inzet van het REE weliswaar te steunen, maar ziet voor zichzelf daarin geen actieve rol weggelegd.

Stand van zaken

Het REE heeft in de tweede helft van 2023 het CRM-systeem HubSpot geïmplementeerd: een uitgebreid en professioneel CRM-systeem. ConnectR is sinds september 2023 de vaste werk- en vergaderplek van het REE. Dit heeft bijgedragen aan de naamsbekendheid van het REE en gezorgd voor synergie en samenwerking met partijen die tevens op ConnectR gevestigd zijn. 

Vanaf 1 oktober 2023 heeft het REE ook de uitvoering van de campagne 'Arnhem Zet de Knop Om' (AZDKO) overgenomen, wat betekent dat het REE bedrijven adviseert in samenspraak met de reeds ingeschakelde energie-experts, de website van AZDKO (Powered by REE) beheert en helpt met de afhandeling van binnengekomen subsidieaanvragen. Ook is er een extra subsidie aangevraagd bij de provincie, ter grootte van 75.000 euro. Deze subsidie hebben we ook gekregen. 


Gerelateerd nieuws