Actueel

Regiocongres sessie arbeidsmarkt

  • Actueel
  • Regiocongres sessie arbeidsmarkt
Datum: 12 juni 2022

Een mooi voorbeeld van samenwerking is de sessie Human Capital die gezamenlijk door GMR, The Economic Board en Provincie Gelderland is georganiseerd. Burgemeester Lucien van Riswijk begeleidt de sessie van een uur voor een volle zaal in Cultureel Centrum de Lindenberg in Nijmegen.

Talent is overal en ieder talent telt

Joyce Oomen, Coördinator van de Utrecht Talenten Alliantie (UTA) en storyteller, neemt ons mee in de ervaringen van regio Utrecht over samenwerking en human capital. Het uitgangspunt van de Utrechtse samenwerking is 'Talent is overal en ieder talent telt'. Een samenwerking die is gestart vanuit een groot vraagstuk: Utrecht heeft op dit moment 154 vacatures op iedere 100 werkzoekenden en de huidige beroepsbevolking heeft niet de juiste kennis en vaardigheden voor de kansrijke beroepen in bijvoorbeeld de energietransitie. De Economic Board in Utrecht is trekker van de samenwerking en heeft steeds het belang benadrukt van een gezamenlijke koers.
Inmiddels is de Alliantie een feit waarbij onderwijs, sociale partners, bedrijfssectoren en de Provincie Utrecht belangrijke partners zijn. De start van deze samenwerking is de economische agenda geweest en er zijn 3 ambities geformuleerd om de komende 7 jaren aan te werken: mobiliteit over sectoren heen, Leven Lang Ontwikkelen en een digitaal vaardige beroepsbevolking.

Joyce heeft ons meegenomen in de belangrijke 'lessons learned' zoals bestuurlijk draagvlak en het creëren van een lerend netwerk met de partners. Daarbij heeft zij ook de vraagstukken besproken waar de UTA nog mee worstelt, de steeds veranderende arbeidsmarkt en het 'dwingen' van mensen naar bepaalde beroepsgroepen waar je in wil opleiden. Kortom een interessante sessie waar we concluderen dat we dezelfde vraagstukken hebben in de regio Arnhem Nijmegen.

Panelgesprek

Het panelgesprek met Karina Visscher van RijnIJsel, Peter Kerris van Provincie Gelderland, Ilko Bosman van VNO-NCW en Nick Derks vanuit de GMR bood inzicht vanuit de vier invalshoeken. Op de vraag van Lucien van Riswijk wat men anders zou doen om de problemen op te lossen op de arbeidsmarkt kwamen heel verschillende antwoorden. De vraag die Peter Kerris terugstelde is: welke economie wil je zijn en welke arbeidsmarkt hoort daarbij? Hier kwam het thema Brede Welvaart duidelijk naar voren. Ilko Bosman benadrukte de spanning tussen vraag en aanbod en de rol van slimmer omgaan met capaciteit en dus stimuleren van innovatieve oplossingen. Nick Derks onderstreept het belang van een nauwe samenwerking tussen The Economic Board, provincie en Groene Metropoolregio maar ook met de sociale partners (zoals de arbeidsmarktregio’s).

De aanwezigen in de zaal zijn vervolgens uitgedaagd om stelling te nemen in 3 prikkelende uitspraken waarbij de discussie met elkaar goed gevoerd werd. Zo werd gepleit voor een burgerpanel om oplossingen op te halen vanuit een ander perspectief.

Terugkoppeling door studenten

Als laatste was een terugkoppeling van 3 studenten aan de HAN die een kort onderzoek onder de deelnemers aan de Regiodag hebben uitgevoerd. Zij gaven zelf aan dat de onwetendheid van studenten over bedrijven in de regio een belangrijke reden is waardoor studenten wegtrekken naar bijvoorbeeld de Randstad. De naamsbekendheid van deze bedrijven kun je verhogen door meer zichtbaar te zijn voor studenten in het bieden van stages en projecten, inzicht geven in wat je biedt als werkgever. Een interessante tip kwam ook van de studenten zelf: biedt traineeships aan voor studenten in de regio zodat ze meerdere bedrijven goed leren kennen en de loopbaankansen zien!

De aanwezigen bedankten iedereen met een luid applaus voor een geslaagde sessie.

Reg Congres Human Cap

Gerelateerd nieuws