Actueel

Gelderse regio’s pleiten voor intensievere samenwerking met hun provincie

  • Actueel
  • Regio’s willen intensievere samenwerking met provincie
Datum: 12 april 2023

“Kom langs en zie wat onze regio’s kunnen”

De provincie Gelderland staat de komende periode voor grote opgaven - zoals de woningbouwopgave, landbouwtransitie en de stikstofaanpak. Meer dan ooit moeten provincie, regio’s en gemeenten samenwerken om de opgaven op te pakken en uit te voeren. “Wij reiken als zeven Gelderse regio’s de provincie Gelderland de hand om deze samenwerking verder gestalte te geven. Met voldoende geld, middelen én met ruimte voor maatwerk om recht te doen aan de verschillen tussen onze regio’s.”

De kracht van samen

Dat staat in het Gelders Manifest 2023-2027. De voorzitter van VNG Gelderland - burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede - bood het manifest vanmorgen aan Provinciale Staten van Gelderland aan. Namens Provinciale Staten nam de heer Klaas Ruitenberg het manifest in ontvangst. Namens de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen was dagelijks bestuurslid Nelly Kalfs aanwezig.

“Wij zijn ervan overtuigd, dat samenwerken als één overheid de enige manier is om deze enorme klus te klaren”, zei voorzitter Verhulst bij de overhandiging van het document. “Juist in deze bestuursperiode nemen wij met elkaar grote besluiten die bepalend zijn voor de toekomst van Gelderland. Wij staan klaar om de ‘kracht van samen’ in te zetten om Gelderland de komende jaren nóg mooier te maken”, aldus René Verhulst namens Regio Achterhoek, Regio Stedendriehoek, Regio Zwolle, Regio Harderwijk-Ermelo-Putten-Zeewolde, Regio Foodvalley, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Grote opgaven

De provincie Gelderland is een grote en veelzijdige provincie met prachtige landschappen, schitterende natuur, mooie kernen en levendige steden. Tegelijkertijd staat de ruimte onder druk door immense ontwikkelingen en opgaven die op de regio’s en de provincie afkomen:

  • de woningbouwopgave (de bouw van 104.000 nieuwe woningen tot 2030);
  • de bereikbaarheidsopgave (de noodzaak van robuuste en duurzame bereikbaarheid en mobiliteit);
  • perspectief voor het landelijk gebied met een duurzaam en toekomstbestendig landbouwsysteem;
  • de energietransitie (om zuiniger en slimmer om te gaan met energie, grondstoffen en producten);
  • versterken van de leefbaarheid (in steden, maar ook in dorpen);
  • een toekomstbestendige arbeidsmarkt waar mensen hun talenten kunnen gebruiken;
  • behoud en versterking van de ‘Gelderse streken’ als dé binnenlandse recreatiebestemming.

Oog voor de regio’s

In het Gelders Manifest roepen de zeven Gelderse regio’s de provincie Gelderland op om focus te houden en de opgaven in samenhang en samen met de regio’s op te pakken. “Wij vragen u oog te hebben voor de regio’s. Zoek ons op, kom langs en investeer in de samenwerking. Met een regiogerichte aanpak en organisatie komen wij in gezamenlijkheid tot effectieve en resultaatgerichte oplossingen. De regio-arrangementen zijn daarvan - als eerste stap - een goed voorbeeld”, aldus René Verhulst.

Lees het Gelders Manifest 2023-2027.

Op de foto van links naar rechts wethouder Eva Boswinkel (namens Regio Stedendriehoek), Klaas Ruitenberg (namens Provinciale Staten Gelderland), burgemeester Jan Nathan Rozendaal (namens Regio Zwolle), burgemeester René Verhulst (voorzitter VNG Gelderland en namens Regio Foodvalley), burgemeester Nelly Kalfs (namens de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen), burgemeester Hans Beenakker (namens Regio Rivierenland), wethouder Wilco Mazier (Regio Harderwijk, Ermelo, Putten en Zeewolde) en Joris Bengevoord (Regio Achterhoek).

Overhandiging Gelders Manifest 2023 2027