Actueel

Regio Arnhem-Nijmegen ontvangt Rijksgeld voor betere leefomgeving

  • Actueel
  • Regio Arnhem-Nijmegen ontvangt rijksgeld voor betere leefomgeving
Datum: 26 juni 2023

Goed nieuws voor de regio! Er is geld vanuit Den Haag toegekend om de leefomgeving in de regio te verbeteren. Het bedrag is nodig voor groen, klimaatadaptatie, voor investeringen in ruimtegebruik en het afdekken van tekorten voor betaalbare woningbouw. Met dit geld kunnen we tot en met 2030 betaalbare woningen blijven bouwen en kunnen we de gebieden klimaat adaptief inrichten met oog op de klimaatveranderingen.  

Samenwerken loont! 

Deze nieuwe rijksgelden komen voort uit de samenwerking via de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen en nieuwe afspraken die staan in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, die de afgelopen jaren zijn opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen, twee regio’s en 26 gemeenten. 

Waar gaat dit geld naartoe?

Nijmegen krijgt 24 miljoen euro van het Rijk voor het bouwen van ongeveer 7500 woningen in de Winkelsteeg en in de nieuwe Stationsomgeving. Als tegenprestatie zorgt Nijmegen ervoor dat hiervan tweederde betaalbaar is. Dat betekent dat er 30% sociale huurwoningen en 35% middenhuur en betaalbare koopwoningen (tot € 355.000) worden gerealiseerd. Met de extra financiële middelen zorgen we er ook voor dat de omgeving groen en toekomstbestendig wordt ingericht. 

Arnhem ontvangt 54,4 miljoen euro van het Rijk voor de ontwikkeling van Spoorzone Arnhem-Oost. Dit geld komt bovenop de €72 miljoen euro die de gemeente in november ontving.  De gemeente gebruikt het toegekende bedrag om 5400 woningen te realiseren tot en met 2030. Twee derde deel van deze woningen bevindt zich in het betaalbare segment. 

Aandacht gevraagd voor nog meer investeringen 

Carol van Eert, bestuurlijk opdrachtgever Groene groeiregio: “We zijn blij dat dit het resultaat is na drie jaar intensieve samenwerking. Naast dit geld hebben we als regio aandacht gevraagd voor meer investeringen, die hard nodig zijn om bijvoorbeeld onze netwerken te versterken. Bijvoorbeeld op gebied van mobiliteit, onze groene gebieden en ook ons elektriciteitsnetwerk. Het gebied Arnhem Nijmegen, samen met Foodvalley is door het Rijk aangewezen als een gebied met bijzondere aandacht, (NOVEX gebied) omdat hier veel druk op de ruimte is die keuzes en investeringen vragen van Rijk, regiogemeenten en provincie. De Verstedelijkingsstrategie wordt dit jaar uitgewerkt in een plan dat we samen met Rijk en provincie maken.” 


Gerelateerd nieuws