Actueel

REACT EU subsidie voor Powerfoil van HyET Solar

  • Actueel
  • REACT EU subsidie voor Powerfoil van HyET Solar
Datum: 27 april 2022

REACT EU subsidie voor Powerfoil van HyET Solar

Het Arnhemse bedrijf HyET Solar Netherlands B.V. heeft een grote Europese subsidie ontvangen. Met behulp van financiering uit het REACT-EU programma zal HyET Solar werken aan de verdere ontwikkeling van flexibele zonne-folie die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor daken die niet geschikt zijn voor reguliere zonnepanelen.

HyET Solar zet de komende tijd samen met de bedrijven Genap en Tenten Solar Zonnepanelen de laatste ontwikkelstappen voor grootschalige marktimplementatie. Onderdeel daarvan is het installeren van twee pilot-installaties van 50 kWp op een bitumen dak van gemeente Arnhem en een golfplaten dak van baksteenfabrikant Rodruza B.V.

De bedrijven worden hierin begeleid door een kernteam bestaande uit gemeente Arnhem, het Gelders Energie Akkoord, het Intergemeentelijk Subsidiebureau (IGS G5), Hezelburcht en brancheorganisatie Keramiek. Stichting Kiemt neemt de coördinatie op zich.

In totaal is voor deze ontwikkeling ongeveer 800.000 Euro uit het REACT-EU programma beschikbaar gesteld. Het REACT-EU programma is een onderdeel van het EU Next Generation herstelplan dat door de EU-regeringsleiders in reactie op de Coronapandemie is ingesteld. Met het programma wordt een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie gestimuleerd.