Actueel

Provincie en Groene Metropoolregio investeren samen in wandelnetwerk

  • Actueel
  • Provincie en Groene Metropoolregio investeren samen in wandelnetwerk
Datum: 07 juli 2022

Provincie Gelderland stelt € 515.000 beschikbaar om samen met de regiogemeenten te investeren in het wandelnetwerk in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Daar heeft Provinciale Staten mee ingestemd. De regiogemeenten zijn van plan een zelfde bedrag als de provincie te investeren. Met deze investering brengen we de basis op orde: we verbinden de mooie wandelroutes die we al hebben met elkaar, breiden het wandelnetwerk uit en zorgen dat de wandelaar informatie krijgt over de vele verhalen die onze regio rijk is. Visit Arnhem Nijmegen, onderdeel van het routebureau Arnhem-Nijmegen, gaat nu aan de slag om, in samenwerking met de regiogemeenten, de verbetering van het wandelnetwerk te coördineren. 

Bestuurlijk opdrachtgever Ontspannen regio en burgemeester van Renkum, Agnes Schaap: “Ik ben blij met deze investering. Met een beter wandelnetwerk kunnen inwoners en bezoekers nog meer genieten van alle mooie plekken in deze regio. De bekende, maar vooral ook de minder bekende. Zo trekken we meer bezoekers, verspreiden die bezoekers zich beter over de regio en zetten we de regio op een duurzame manier op de kaart.”  

Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Het is gelukt! Ook de Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen krijgt een compleet, aaneengesloten wandelroutenetwerk. Eerder gingen de regio's Achterhoek, Rivierenland en Veluwe het centraal gelegen Gelderland voor. Recreëren kan straks nog beter. Dan zijn alle wandelroutenetwerken ongehinderd met elkaar verbonden, via duidelijke en eenduidige bewegwijzering. Via de Wandelmonitor van Wandelnet blijkt dat ons Gelderland, dé wandelprovincie van Nederland is. Deze positie houden we graag vast!”