Actueel

Peter Loozen over digitalisering in de zorg: ‘technologische ontwikkeling gaat snel, maar de mens bepaalt het verandertempo’

  • Actueel
  • Peter Loozen over digitalisering in de zorg
Datum: 06 november 2023
Peter Loozen

Peter Loozen is senior beleidsadviseur HR bij het Radboudumc en aanjager van de werktafel ‘Leven Lang Ontwikkelen Zorg en Welzijn’. De werktafel draagt bij aan het regionale ‘Human Capital Akkoord’ en heeft als primaire focus om de adoptie van digitale technologie bij medewerkers en leidinggevenden in de regio kwalitatief te verbeteren.

Om dat te bereiken is er een integrale aanpak ontwikkeld voor zorg- en welzijnsinstellingen in onze regio. Peter vertelt ons meer.

Hoe kijk je terug op je rol als aanjager?

‘Als Senior Beleidsadviseur HR adviseer ik de Raad van Bestuur en het management in het Radboudumc over strategische HR-vraagstukken zoals hybride werken, generatiebeleid en vitale teams. Onze Raad van Bestuur vroeg me om een leidende rol in dit traject te nemen. Wij zijn regionaal de grootste werkgever en erkennen de impact van dit thema op de zorg- en welzijnssector. Het team van collega’s aan de werktafel bestaat uit gemotiveerde vertegenwoordigers uit het onderwijs, de overheid en zorginstellingen. Juist door de kennis van die regionale instellingen te bundelen, versterk je de samenwerking en maak je sneller stappen.’

'Juist door de kennis van die regionale instellingen te bundelen, versterk je de samenwerking en maak je sneller stappen.’

Adoptie van digitale oplossingen

Binnen de werktafel wordt dit project omschreven als ‘Digitaal Integraal met Impact’. Peter legt uit waarom de ondersteuning bij adoptie van digitalisering zo belangrijk is. ‘Tijdens de coronaperiode hebben we gezien hoe snel collega’s zich aanpassen aan nieuwe technologie. Desondanks kent die nieuwe technologie ook veel uitdagingen. Hoe zorg je dat de invoering van digitale technologie tot werkelijke verbetering leidt, zodat we slimmer en doelmatiger kunnen werken zonder verlies van werkplezier? Bovendien mag de nieuwe technologie niet ten koste gaan van het echte contact met de patiënt. Dat zijn grote uitdagingen die niet zomaar gerealiseerd zijn. Tegelijkertijd biedt nieuwe technologie grote kansen voor onze sector.’

‘Uit analyse bij een aantal regionale instellingen blijkt dat de veranderambitie groot is. Tegelijkertijd is de ruimte en tijd in het dagelijks werk beperkt. Daar komt bij dat medewerkers verschillen in affiniteit en vaardigheden. Ondersteuning en differentiatie per werknemersgroep is daarom essentieel. Voor medewerkers die technisch minder vaardig zijn, is een mensgerichte implementatie, in kleine groepen met persoonlijke aandacht het effectiefst. Dat staat soms op gespannen voet met de dagelijkse druk in het werk. Technologische ontwikkeling gaat snel, maar de mens bepaalt het verandertempo.’

'Technologische ontwikkeling gaat snel, maar de mens bepaalt het verandertempo.’

Health Rontgen 2

Het instrumentarium: ‘menukaart digitalisering’

‘Binnen de werktafel hebben we een menukaart ontwikkeld waarmee zorg- en welzijnsinstellingen de gehele route van strategische beslissingen tot concrete uitvoering van digitaal leren en werken kunnen doorlopen. De inhoud van de menukaart gaat van strategiesessie voor bestuurders tot en met het leren toepassen van nieuwe technologie op de werkplek.'

'Vandaar de term ‘digitaal integraal’. We zijn er trots op dat we dit hele pakket vanuit onze regionale expertise kunnen faciliteren. De timing past prima bij de opgave die instellingen hebben om invulling te geven aan het Integrale Zorgakkoord (IZA): ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan’. Onze regionale aanpak sluit hier goed op aan. Er staan praktische handvatten in om de digitaliseringsuitdagingen in de verschillende fasen aan te gaan.’

‘Met het ontwikkelen van het samenhangend aanbod, zit mijn rol als aanjager er nu op. We zijn nu voor de volgende fase op zoek naar een kwartiermaker die onze integrale aanpak test bij vijf instellingen. Op basis van deze proef verbeteren we onze aanpak waar nodig. Daarna zijn we toe aan de volgende stap waarin veel meer regionale instellingen gebruikmaken van het gemeenschappelijke aanbod.’


Gerelateerd nieuws