Actueel

‘Ons congres is de perfecte plek om regionale verhalen te laten landen’

  • Actueel
  • ‘Perfecte plek voor regionale verhalen’
Datum: 18 mei 2022

Op vrijdag 10 juni staat het allereerste regiocongres in het nog jonge bestaan van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op het programma. Directeur Harriët Tiemens kijkt reikhalzend uit naar het evenement waarvan ze verwacht dat het delen van verhalen rondom het thema ‘Groei in Balans’ de regionale samenwerking een extra boost geeft.

“Of ik zin heb in ons eerste congres? Absoluut!” Harriët Tiemens, directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, is merkbaar blij met het evenement dat al een tijdje rood staat omcirkeld in haar agenda. “Om écht goed samen te werken, moet je elkaar geregeld live ontmoeten, anderen zien en spreken, weten wie wat doet. Het congres is bedoeld voor burgemeesters, wethouders en raadsleden, maar ook belangrijke partijen zoals Rijkswaterstaat, The Economic Board, woningcorporaties, waterschappen en onderwijsinstellingen, zijn welkom. Voor veel nieuwe gemeenteraden en colleges is het trouwens de eerste grote bijeenkomst en daarmee meteen een ideale kans om te netwerken en elkaar beter te leren kennen.”

Serieuze balansoefening

Tijdens het congres staat het thema ‘Groei in Balans’ centraal. Tiemens: “De komende decennia gaan we als Groene Metropoolregio aan de slag met serieuze opgaven op - onder meer - het gebied van woningbouw, mobiliteit, natuurversterking, klimaatadaptatie en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd willen we een aantrekkelijke regio blijven met leuke steden en mooie landschappen. Het uitvoeren van al die plannen genereert groei, maar legt ook een grote druk op een relatief klein gebied. Werken aan de toekomst van onze regio is een serieuze balansoefening, waarin we de hulp en ideeën van alle 18 gemeenten en onze andere stakeholders hard nodig hebben.”

Lekker lachen

Balans kenmerkt ook het plenaire programma, waarin voormalig Rijksbouwmeester Floris van Alkemade voor de serieuze inbreng en cabaretier Pieter Derks juist voor de humorvolle noot zorgt. Tiemens: “Van Alkemade gaat in zijn lezing in op de kunst van richting te veranderen, precies de fase waarin wij als regio zitten. Ook sluit hij aan bij de werksessie over de ‘Toekomstverkenning Groene Metropool 2121’. Pieter Derks komt uit de regio en is kritisch op overheids-gerelateerde organisaties die volgens hem te vaak moeilijke, vervelende termen gebruiken. Ik stel me zo voor dat hij de boel lekker opschudt en de mensen laat lachen, vooral ook om zichzelf.”   

Inhoudelijke verdieping

Ruimte voor inhoudelijke verdieping en interactie biedt het congres óók, tijdens verschillende werksessies over cultuur, arbeidsmarkt, energie en mobiliteit. “De regionale samenwerking op cultuurgebied komt goed op gang”, vertelt Tiemens. “Het congres is dan ook een mooie gelegenheid om te vertellen wat er zoal gebeurt en om nieuwe ideeën op te halen over hoe we de sector verder kunnen versterken. Door de mismatch tussen vacaturevraag en -aanbod, is de komende jaren een slimmere inzet van menselijk kapitaal nodig, onder meer door op regionaal niveau nog beter samen te werken. Een forse uitdaging, net als de energietransitie. Het thema mobiliteit staat op de agenda, omdat het letterlijk de weg effent voor een goede samenwerking. Bovendien houden wegen niet op bij de gemeentegrens. Je hebt elkaar hard nodig om als regio bereikbaar te blijven.”

Regionale verhalen

Tiemens, die zelf optreedt als panelleider bij de bestuurdersdiscussie over de toekomst van de Groene Metropoolregio, hoopt dat deelnemers zich aangesproken voelen door wat zij op 10 juni in De Lindenberg te zien en te horen krijgen. “Ons congres is de perfecte plek om verhalen van en over onze regio te laten landen. Mensen voelen zich van nature aangesproken door verhalen. Het delen van verhalen enthousiasmeert en creëert betrokkenheid. Ook zorgen verhalen ervoor dat je het met elkaar ergens over hebt en dat waar je mee bezig bent, echt begint te leven. Het wordt, kortom, een bruisend congres.” Lachend: “Heerlijk toch, voor de vrijdagmiddag?”    

➡️ Hier vindt u het volledige programma en kunt u zich direct aanmelden.

 


Gerelateerd nieuws