Actueel

Per bedrijf is €1.000,- beschikbaar voor de vergroening van bedrijfspercelen

  • Actueel
  • Per bedrijf is €1.000,- beschikbaar voor de vergroening van bedrijfspercelen
Datum: 19 december 2022

Per bedrijf is €1.000,- beschikbaar voor de vergroening van bedrijfspercelen

Een groene werkomgeving heeft veel voordelen. Deze voordelen gaan verder dan alleen een fijne werkomgeving. Ook financieel biedt vergroening kansen; een pand met meer groen kan bijvoorbeeld zorgen voor een lagere energierekening. Vergroening zorgt voor afkoeling in de zomer en houdt de warmte vast in de winter.

De Groene Metropoolregio en de Provincie Gelderland hebben daarom een plan gemaakt om ondernemers te adviseren en te stimuleren hun bedrijventerrein te vergroenen. Wilt u als ondernemer of pandeigenaar weten hoe u hieraan kunt deelnemen? Of bent u op een andere manier betrokken bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein en wilt u ondernemers over het plan informeren? Lees dan verder.

De voordelen van een groen bedrijventerrein

Waarom zou u als bedrijfs- of pandeigenaar aan de vergroening van uw pand werken? Er zijn meerdere voordelen om te kiezen voor meer groen[1]:

  1. Besparing op energiekosten: meer groen leidt potentieel tot een besparing van 70% van de kosten voor verkoeling in de zomer en tot 20% van de verwarmingskosten in de winter.
  2. Aantrekkelijker imago bedrijfspand: een groen bedrijfspand heeft een betere uitstraling naar de bezoekers en gebruikers.
  3. Stijging vastgoedwaarde: bedrijven en pandeigenaren die hun pand groener maken, zien een waardestijging van 5% tot 10% voor hun bedrijfspand.
  4. Biodiversiteit: Meer groen op bedrijfsterreinen leidt tot een verbetering van de biodiversiteit.
  5. Vitale en gezonde medewerker: een groener bedrijventerrein zorgt voor een 20% lager ziekteverzuim en een hoger 26% hogere waardering van het werkgenot.

[1] IVN Natuureducatie (2022) Voordelen voor bedrijven(terreinen).

Hoe verzilvert u als pandeigenaar of ondernemer de beschikbare €1.000,-?

UPDATE - DEZE REGELING IS NIET MEER BESCHIKBAAR - Overweegt u om uw bedrijfskavel te vergroenen? En wilt u profiteren van een vergroeningsbijdrage ter waarde van €1.000,- in totaal? Als u een bedrijfspand heeft in één van de 18 Groene Metropoolregio-gemeentes, dan verzilvert u de beschikbare bijdrage in twee stappen; stap 1 is een groenadvies voor uw bedrijfskavel en stap 2 is de realisatie van het gegeven advies.

Hieronder leest u hoe u in twee stappen aanspraak maakt.

Stap 1 Groenadvies door Dolmans landscaping

In eerste instantie brengt Dolmans Landscaping de vergroeningskansen op uw terrein in kaart. Welke mogelijkheden zijn er? Waar is ruimte om te vergroenen? U ontvangt vervolgens een groenadvies op maat. Voor deze stap ontvangt u €500,- tegoed bij Dolmans Landscaping. Aanvullend op dit tegoed vragen we van uw bedrijf ook een eigen bijdrage voor het advies.

Voor het groenadvies kiest u uit twee varianten:

  1. Basisadvies á €890,- (waarvan €390,- eigen bijdrage bedrijf)
  2. Premiumadvies á €2.400,- (waarvan €1.900,- eigen bijdrage bedrijf)

Let op: bovenstaande prijzen gelden alleen voor bedrijventerreinen kleiner dan 5 hectare. Is uw bedrijventerrein groter dan 5 hectare? Dan is uw eigen bijdrage €690,- voor een basisadvies en €2.400,- voor een premiumadvies.

Stap 2 Uitvoering door groenvoorziener

Is het groenadvies compleet en laat u dit advies uitvoeren? Dan ontvangt u wederom €500,- voor de realisatie van het advies. Dolmans voert vervolgens het groenadvies voor tenminste €1.000,- uit. Blijkt uit het advies dat de totale kosten van de realisatie lager uitvallen dan €1.000,-? Dan betaalt u zelf €500,- en vult deze regeling alleen het deel aan vanaf deze €500,- tot een maximum van €1.000,-. Bekijk ook de tabel hieronder voor een rekenvoorbeeld.

 

Bedrijf A

Bedrijf B

Bedrijf C

Stap 1: groenadvies

€890,- (basis)

€890,-(basis)

€2.400,- (premium)

Stap 2: Realisatie groenadvies

€900,-

€1.500,-

€3.000,-

Subtotaal

€1.790,-

€2.390,-

€5.400,-

Bijdrage vanuit deze regeling

€900,-

€1.000,-

€1.000,-

Totale kosten voor het bedrijf

€890,-

€1.390,-

€4.400,-

Opmerking. Dit rekenvoorbeeld is slechts ter verduidelijking en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In dit rekenvoorbeeld is geen rekening gehouden met een eventuele subsidie die u nog aanvullend inzet. 

Voor het bedrag dat u als bedrijf inlegt, mag u eventueel een aanvullende beschikbare vergroeningssubsidie gebruiken van de gemeente of van de provincie Gelderland. Vanuit de Provincie Gelderland is bijvoorbeeld de subsidie ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’ beschikbaar. Veel gemeenten bieden bovendien hun eigen subsidieregelingen.

Wilt u op uw terrein meer maatregelen nemen dan voor het bedrag van €1.000,-? Dit zien wij graag. Ook hiervoor kunt u mogelijk weer gebruikmaken van subsidieregelingen van de gemeente of provincie. U ontvangt een overzicht van de subsidiemogelijkheden als onderdeel van het advies in stap 1.

Wilt u meer weten over deze regeling? Of wilt u meteen een groenadvies inplannen? Neem meteen contact op.

Vraag direct een groenadvies aan>