Actueel

Ontwerp huisvestingsverordening 2024

  • Actueel
  • Ontwerp huisvestingsverordening 2024
Datum: 01 juni 2023

De gemeenten en corporaties in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen willen een eerlijke verdeling van sociale huurwoningen realiseren. De bestaande huisvestingsverordening verloopt eind dit jaar en er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe verordening. Verhuurders en huurders kunnen hun mening geven over de nieuwe verordening tot 15 juli 2023. Na de zomer worden de reacties aan de gemeenteraad aangeboden en moet er een besluit over worden genomen. Het doel is dat er voor 31 december 2023 een nieuwe, goedgekeurde huisvestingsverordening is.

Een paar aanpassingen

De huisvestingsordening wordt altijd vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio Arnhem-Nijmegen. In het ontwerp voor de nieuwe verordening zijn een klein aantal aanpassingen gedaan. Deze aanpassingen zijn gemaakt vanuit ervaringen en resultaten van de afgelopen jaren en na gesprekken met woningzoekenden, woningcorporaties (de verhuurders) en gemeenten. Een van de aanpassingen is dat het percentage loting maximaal 30% wordt. Dat doen we om starters meer kans te geven.