Actueel

Onderzoek kansen en bedreigingen van logistiek van start

  • Actueel
  • Onderzoek kansen en bedreigingen van logistiek van start
Datum: 20 oktober 2021

Logistiek zorgt voor leven in de regio Arnhem-Nijmegen. Dankzij logistiek worden supermarkten bevoorraad, medicijnen thuisbezorgd en huizen gebouwd. Maar logistiek heeft ook negatieve effecten zoals meer verkeer. Hoe benutten we de kansen die logistiek biedt en hoe verkleinen we de bedreigingen? Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen streeft naar groei én tegelijkertijd het versterken van het groene karakter in de regio. Daarom is aan de HAN University of Applied Sciences de opdracht gegeven dit uit te werken.

Iedereen heeft zijn spullen en materialen liefst snel nodig. Maar we willen er zo min mogelijk last van hebben als het gaat om uitstoot en drukte op de weg. Dit geldt voor inwoners en voor bedrijven. Voor bedrijven in de logistiek biedt onze regio Arnhem-Nijmegen volop kansen, dankzij de unieke ligging tussen water, spoor en weg. Als Groene Metropoolregio willen we deze kansrijke ligging over vijf jaar versterkt hebben voor logistiek, handel en transport. Inclusief een verminderde milieubelasting en slimmer en bewuster gebruik van de ruimte. De logistiek moet slimmer en schoner. Maar hoe, en wie heeft daarbij welke rol? We hebben het Lectoraat Logistiek en Allianties van de HAN University of Applied Sciences de opdracht gegeven om hierover een Position Paper Logistiek op te stellen.

Van bouwlogistiek tot onderwijs

Deze Positon Paper Logistiek gaat antwoord geven op onze volgende vragen: Waar liggen kansen en mogelijkheden als het om duurzame logistiek gaat? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daarop inspelen? Daarbij komen ook onderwerpen aan bod als bouwlogistiek, leefbaarheid, spoor, binnenvaart en havens, stadsdistributie, digitalisering, truckparking en duurzame brandstoffen. Wat gebeurt er al en door wie? Wat is daarbij de rol van de regio? Bovendien wordt er gekeken naar de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Het imago van de logistieke sector moet een boost krijgen, zodat meer scholieren kiezen voor de logistiek. De HAN betrekt VNO-NCW, de provincie Gelderland en Logistics Valley bij het opstellen van deze Position Paper Logistiek. De position paper moet eind dit jaar klaar zijn.

Intussen staan we niet stil

In de tussentijd werken we als regio al wel volop aan de verduurzaming van logistiek. Zo werken er twee logistiek makelaars voor ons programma Slim & Schoon Onderweg. Zij helpen bedrijven om hun logistiek te verduurzamen, bijvoorbeeld door slimmer te plannen, vrachten te bundelen, te vervoeren over water en spoor en over te stappen naar een elektrisch wagenpark. Inmiddels hebben al ruim 25 bedrijven een intentieovereenkomst gesloten met onze logistiek makelaars om hun logistiek te verduurzamen.

Een ander logistiek project van ons programma Slim & Schoon Onderweg is het project Duurzame last mile logistiek Heijendaal. Dankzij dit project is er in september 2021 een logistieke hub geopend  aan de rand van Nijmegen. Bedrijven leveren hun vracht met eindbestemming HAN of Nijmegen-centrum af bij deze hub. Daar worden de goederen gebundeld met andere vrachten, en met een elektrische vrachtwagen naar de eindbestemming vervoerd. Dit scheelt drukte op de weg én uitstoot van schadelijke stoffen.

Van waterstof tot laadplein elektrische vrachtwagens

Ook andere organisaties in onze regio zijn diverse initiatieven gestart voor verduurzaming van de logistiek. Zo willen gemeenten, HAN, bedrijfsleven en brandstofleveranciers een waterstoftankstation ontwikkelen op Bijsterhuizen in Nijmegen. Daarnaast zijn er diverse initiatieven om energie om te zetten in groene waterstof voor de logistiek. En bij de Energiehub Engie/BCTN komt een duurzame (snel)laadmogelijkheid voor accucontainers voor binnenvaartschepen. Verder wordt met de AVR als waterstofproducent onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming van de logistiek in de Liemers. Een laatste mooi voorbeeld van duurzame logistiek is een initiatief van meerdere bedrijven om te komen tot een publiek laadplein voor elektrische vrachtwagens op Park 15 in Overbetuwe, ondersteund door Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI).