• Actueel
  • Nu aanmelden: ontwikkelprogramma Conceptueel & Circulair Bouwen
Datum: 15 maart 2022

Actueel

Nu aanmelden: ontwikkelprogramma Conceptueel & Circulair Bouwen

De inschrijving voor het ontwikkelprogramma Conceptueel en Circulair Bouwen is geopend. Deze driedaagse training voor gemeentemedewerkers heeft als doel nieuwbouw slimmer, sneller en schoner te maken, innovatie op gang te brengen en circulariteit te bevorderen. Gemeentemedewerkers uit de regio Arnhem-Nijmegen krijgen als eerste de gelegenheid dit ontwikkelprogramma te volgen.

Dit ontwikkelprogramma voor gemeenten is ontwikkeld door Platform31, Netwerk Conceptueel Bouwen en Brickton in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Circulair bouwen

In 2025 dienen er in de regio Arnhem-Nijmegen minimaal 15.000 nieuwe woningen gebouwd te zijn. Van deze woningen willen we dat minimaal 10% circulair gebouwd zijn. Onze ambitie is dat vanaf 2050 alle nieuwe woningen 100% circulair gebouwd dienen te zijn. Om dit te monitoren is vanuit de Groene groeiregio en Circulaire regio een circulaire impactladder opgesteld.

Conceptueel bouwen

Met conceptueel bouwen kan circulair bouwen gerealiseerd worden. Het implementeren van conceptueel bouwen binnen een gemeente vraagt om een proces- en cultuurverandering. Hiervoor is het belangrijk dat stakeholders zich bewust worden van die procesverandering en van de veranderende rollen die ontstaan bij het faciliteren van conceptueel en circulair bouwen. Daarom brengen wij een ontwikkelprogramma waarin experts hun kennis en ter inspiratie succesvolle praktijkvoorbeelden bieden.

Drie bijeenkomsten

Tijdens drie fysieke bijeenkomsten word je geïnspireerd een eerste of volgende stap te maken met conceptueel bouwen. Zo wordt er een beeld geschetst over wat conceptueel bouwen is en wat ervoor nodig is om dit succesvol te implementeren in jouw organisatie. Het programma:

Bijeenkomst 1 –Conceptueel en Circulair Bouwen
Je krijgt inzicht in wat (industrieel) conceptueel bouwen is, welke kansen dit biedt voor verschillende maatschappelijke opgaven (circulair bouwen) en om welke globale randvoorwaarden dit vraagt. Bovendien onderzoek je samen waar je als organisatie nu staat en hoe de organisatie ‘opdrachtgever’ kan zijn.

Bijeenkomst 2 – Het proces
Op de tweede dag krijg je een kijkje in de keuken van conceptuele bouwers tijdens de regionale experience tour.

Bijeenkomst 3 – Rol gemeenten
Op deze dag gaan we in op de volgende vragen: welke verandering brengt conceptueel bouwen teweeg in de processen van de gemeente? Wat betekent het voor het stellen van kaders en randvoorwaarden? Hoe werk je samen met de opdrachtgevers van de nieuwbouwwoningen en hoe werkt het vergunningentraject? En wat voor effect hebben de circulaire impactladder en het nieuwe normaal op de keuzes die je maakt als gemeente?

Data bijeenkomsten

Het ontwikkelprogramma wordt in twee parallelle groepen gegeven. De eerste groep zit inmiddels vol. Er zijn nog plekken beschikbaar bij de tweede groep, die dit najaar start. De data van deze bijeenkomsten zijn:

Vrijdag 16 september
Vrijdag 14 oktober
Vrijdag 4 november

De leslocatie voor dag 1 en 3 is de Turmac Cultuurfabriek in Zevenaar. Tijdens de 2e lesdag wordt een woningbouwproject en/of fabriek in of net buiten de regio bezocht. Voorwaarde voor deelname is dat je alle drie de trainingsdagen aanwezig bent.

Aanmelden

Aanmelden voor het ontwikkelprogramma kan door een mail te sturen naar circulaireregio@groenemetropoolregio.nl. Geef daarbij aan voor welke groep je een voorkeur hebt. Deelname aan de training is voor gemeenten gratis en wordt aangeboden door het ministerie van BZK en de provincie Gelderland.

Vragen

Voor vragen over het driedaagse ontwikkelprogramma Conceptueel en Circulair Bouwen mag je contact opnemen met Elke Dreier: elke.dreier@groenemetropoolregio.nl / 06 23928170.