Actueel

Nieuwe website en campagne over wegwerk in de regio

  • Actueel
  • Nieuwe website en campagne over wegwerk in de regio
Datum: 15 juni 2022

Er wordt veel aan de weg gewerkt in onze regio in de komende maanden. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid in en van onze regio. Ons programma Slim & Schoon Onderweg heeft daarom een website ontwikkeld met een overzicht van de werkzaamheden en de alternatieven voor reizigers, werkgevers en goederenvervoer. Handig om te checken voor je op pad gaat! Daarnaast voeren we via social media een campagne om inwoners en organisaties te attenderen op de werkzaamheden en de alternatieven die zij hebben.

Bekijk de website over wegwerkzaamheden in de regio Arnhem-Nijmegen. Je leest er nu dat de John Frostbrug in Arnhem deels is afgesloten. Binnenkort lees je ook dat eind juli De Oversteek in Nijmegen ruim 4 weken dicht gaat. Ook andere werkzaamheden in de regio krijgen in de komende weken een plek op de website.

Campagne voor reizigers en organisaties

We brengen de website, wegwerkzaamheden en alternatieven breed onder de aandacht van inwoners en organisaties in onze regio.

In een campagne op Facebook informeren we reizigers over de werkzaamheden én over het feit dat ze iets te kiezen hebben: ov, (deel)fiets of thuiswerken.

In een campagne op LinkedIn informeren we organisaties over de werkzaamheden, en over de alternatieven die zij hebben voor het woon-werkverkeer van medewerkers en het goederenvervoer.

Campagnebeeld Wat kies jij voor wegwerk regio

Over Slim & Schoon Onderweg

In het programma Slim & Schoon Onderweg werken de 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare en schonere regio. Met diverse oplossingen helpen we inwoners en werkgevers om duurzamer, slimmer, sneller en gezonder te reizen. We werken hiervoor nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders.