• Actueel
  • Nieuwe samenstelling bestuurlijk opgaveteam Productieve regio
Datum: 21 september 2022

Actueel

Nieuwe samenstelling bestuurlijk opgaveteam Productieve regio

Het bestuurlijk opgaveteam (BOT) Productieve regio heeft een nieuwe samenstelling. Op 21 september 2022 heeft het nieuwe BOT voor het eerst vergaderd. Na een eerste kennismaking, heeft opgavemanager Jolanda van Rensch het BOT bijgepraat over de stand van zaken binnen de opgave en is afgesproken welke bestuurders aanspreekpunt zijn voor welke speerpunt.

Verdeling BOT

Opdrachtgever/voorzitter – Nick Derks
Stimuleren Ondernemerschap MKB – Ronald ter Hoeven
Human Capital – John Brom
Doorontwikkeling Health & Hightech en Energy tot (inter)nationale clusters – Huub Hieltjes
Duurzame Logistiek – Arthur Boone
Toekomstbestendige werklocaties  - Huub Hieltjes