• Actueel
  • Nieuwe samenstelling bestuurlijk opgaveteam Ontspannen regio
Datum: 03 oktober 2022

Actueel

Nieuwe samenstelling bestuurlijk opgaveteam Ontspannen regio

Het bestuurlijk opgaveteam (BOT) Ontspannen regio heeft een nieuwe samenstelling. Op 3 oktober 2022 heeft het nieuwe BOT voor het eerst vergaderd. Na een eerste kennismaking, heeft opgavemanager Mariken Prüst het BOT bijgepraat over de stand van zaken binnen de opgave en is afgesproken welke bestuurders aanspreekpunt zijn voor welke speerpunt. De bestuurders in het BOT hebben verder besloten om samen met de gemeente Nijmegen te verkennen of we ons misschien kandidaat willen stellen voor Culturele hoofdstad 2033. Dit kan mogelijk helpen om onze opgaven weer een stuk verder te brengen. Of dat ook zo is en hoe de regio daar tegenaan kijkt, gaan we nu bekijken in de verkenning. Tot slot heeft het BOT gesproken over de resultaten die het Groen-blauw raamwerk tot nu toe heeft opgeleverd. In de komende periode gaan we die resultaten verder uitwerken. We komen hier dan ook snel op terug op deze site. 

Verdeling BOT

Opdrachtgever/voorzitter - Agnes Schaap (Renkum)
Cultuur - Noël Vergunst (Nijmegen) en René Post (Overbetuwe)
Duurzaam Toerisme en Bruisende binnensteden, krachtige kernen - Stan Hillenaar (Doesburg), Alwin Steeg (Beuningen) en Nick Hubers (Lingewaard)
Groen-Blauw raamwerk - Erik Weijers (Berg en Dal), Jan Derksen (Westervoort), Marco van der Wel (Arnhem), Ester Weststeijn (Rozendaal) en Dorus Klomberg (Rheden)