• Actueel
  • Nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen regio Arnhem-Nijmegen
Datum: 17 juni 2021

Actueel

Nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen regio Arnhem-Nijmegen

Nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in de regio Arnhem-Nijmegen zat lange tijd op slot. Daar is onlangs verandering in gekomen. Een zestal regiogemeenten krijgen nu nieuwe ontwikkelruimte voor het creëren van bedrijventerreinen.

Zes gemeenten, 90 hectare beschikbaar

Gemeente Duiven, Lingewaard, Nijmegen, Montferland, Wijchen en Zevenaar hebben voor deze nieuwe ontwikkelruimte plannen ingediend bij de Groene Metropoolregio. Dit is nodig omdat voor de komende jaren niet voldoende passende ontwikkelruimte voor bedrijven beschikbaar is. Het gaat om ruim 90 hectare waarvan circa 56 hectare voor regionale bedrijvigheid en circa 35 hectare voor XXL logistiek. en onafhankelijk adviesbureau heeft de nieuwe plannen onderzocht op duurzaamheid, bereikbaarheid, financiële haalbaarheid en de toegevoegde waarde voor de economie en de werkgelegenheid in de regio.

Burgemeester Huub Hieltjes van gemeente Duiven, namens de regio: “Met deze afspraken blijft de regio aantrekkelijk voor bestaande en nieuwe bedrijven. Er is veel aandacht voor duurzame inrichting van bedrijventerreinen. We kijken dus zowel naar de leefbaarheid als de werkgelegenheid.”

Planning

De gemeenten kunnen nu starten met de noodzakelijke procedures (zoals bestemmingsplan). De verwachting is dat halverwege 2022 deze terreinen verder worden ontwikkeld én dat medio 2023 de eerste bedrijven gebouwd gaan worden op de nieuwe locaties in de regio.

Groene groei

Met deze plannen is expliciet gekozen voor een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen, aansluitend op bestaande bedrijventerreinen en zorgvuldig ingepast in het landschap. Bij de uitwerking van de plannen is er extra aandacht voor onder meer klimaat en landschappelijke inpassing, passend bij de groene ambities van de Groene Metropoolregio.  

Innofase Voordelen