Actueel

Nieuw landelijk samenwerkingsplatform voor mobiliteit

  • Actueel
  • Nieuw landelijk samenwerkingsplatform voor mobiliteit
Datum: 23 februari 2021

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gaat meer en gestructureerder samenwerken met andere regio’s als het om mobiliteit gaat. In een nieuw landelijk mobiliteitsplatform voor regionale samenwerkingsverbanden werken beleidsadviseurs mobiliteit samen aan oplossingen en gaan ze in gesprek met landelijke stakeholders.

De Groene Metropoolregio heeft de opzet van dit platform uitgewerkt, samen met regio Noord-Limburg en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).

Het nieuwe samenwerkingsverband start in eerste instantie met enkele regio’s. In deze periode geven we met elkaar concreet vorm hoe de regio’s de meeste meerwaarde uit het platform halen. Uiteraard staat het platform continu open voor andere regio’s om in te stromen. De regio’s bepalen zelf welke onderwerpen geagendeerd worden voor hun overleggen. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: de afstemming met provincies over ov-concessies, de ontwikkeling van regionale mobiliteitsplannen of doelgroepenvervoer. Afhankelijk van de agenda worden bij de overleggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het Ministerie van IenW en andere stakeholders (kennisinstellingen, belangenorganisaties enzovoort) uitgenodigd.

Belangen nog beter behartigen

Het GNMI verzorgt de secretariële ondersteuning van het nieuwe samenwerkingsplatform. Een logische keuze omdat het GNMI een vereniging is van en voor gemeenten voor het onderwerp mobiliteit en daarmee over een relevant nationaal netwerk beschikt. Als regio zien we ernaar uit de samenwerking met andere regio’s voor het thema mobiliteit te intensiveren, om zo de belangen van onze eigen regio en de aangesloten gemeenten nog beter te kunnen behartigen.