Actueel

Nieuw: campagne voor slimme, duurzame logistiek

  • Actueel
  • Nieuw: campagne voor slimme, duurzame logistiek
Datum: 09 december 2021

Een schone, leefbare en bereikbare regio Arnhem-Nijmegen bereiken we ook met slimmere, duurzamere logistiek. Sommige bedrijven hebben hiervoor al mooie stappen gezet; andere kunnen hierbij een steuntje in de rug gebruiken. Daarom is ons programma Slim & Schoon Onderweg een campagne gestart: Maak de beweging. We delen de inspirerende verhalen van bedrijven die hun logistiek hebben verduurzaamd. En we informeren, inspireren en adviseren organisaties die minder vervoerbewegingen willen maken, of op een duurzame manier willen vervoeren.

Voor het programma Slim & Schoon Onderweg van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken twee logistiek makelaars: Mark Luikens en Christiaan Zweers. Zij adviseren en ondersteunen organisaties die de beweging willen maken naar slimmere en duurzamere logistiek. Ze hebben al vele, uiteenlopende organisaties geholpen, bijvoorbeeld dienstverleners zoals installatiebedrijven. Maar ook kleine bedrijven die hun dieselbestelwagen willen inruilen voor een elektrische. En grote transportbedrijven die elke dag met honderden vrachtwagens de weg op gaan. Logistiek slimmer inrichten en verduurzamen kan op veel manieren. Denk aan een slimmere rittenplanning, de overstap naar spoor of water, het bundelen van vrachten en de overstap naar elektrisch vervoer of biobrandstoffen. We informeren, inspireren en adviseren organisaties hierover met onze campagne Maak de beweging!

Uitgebreide informatie

De campagne bestaat uit uitgebreide informatie op de website van Slim & Schoon Onderweg over alle vormen van duurzame logistiek, maar ook informatie over subsidiemogelijkheden. We laten diverse organisaties aan het woord die uit eigen ervaring vertellen hoe ze de beweging naar duurzame logistiek hebben gemaakt. We verspreiden de informatie via LinkedIn, en richten ons hierbij specifiek op ondernemers die veel de weg opgaan. De campagne is begin november gestart en loopt door tot half december. Een aantal bedrijven heeft intussen al contact opgenomen met de logistiek makelaars voor advies.

Maak ook de beweging

Wil ook uw organisatie haar logistiek slimmer en duurzamer inrichten? De logistiek makelaars van Slim & Schoon Onderweg helpen u graag de beweging te maken. Deze adviesgesprekken zijn gratis. Neem contact op met een van onze logistiek makelaars:

  • Mark Luikens | m.luikens@gelderland.nl | 06-511 65 781
  • Christiaan Zweers | c.zweers@gelderland.nl | 06-218 10 121

Over Slim & Schoon Onderweg

In het programma Slim & Schoon Onderweg werken 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen samen aan een beter bereikbare en schonere regio. Met diverse oplossingen helpen we inwoners en werkgevers om duurzamer, slimmer, sneller en gezonder te reizen. We werken hiervoor nauw samen met provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het bedrijfsleven (VNO-NCW, werkgevers) en vervoerders.