Actueel

Nick Derks gaat voor de kracht van het collectief

  • Actueel
  • Nick Derks gaat voor de kracht van het collectief
Datum: 18 oktober 2022

Wethouder Nick Derks uit Wijchen heeft zijn doelen helder. Sinds 14 september van dit jaar is hij Bestuurlijk opdrachtgever Productieve regio. Hij zet zich in voor het stimuleren van ondernemerschap in het MKB, een arbeidsmarkt die werkt, doorontwikkeling van (inter)nationale clusters, versterking van duurzame logistiek en toekomstbestendige werklocaties. Hij vertelt graag wat hij als bestuurlijk opdrachtgever voor de regio wil bereiken.

Leerzame uitdaging

“Het is een belangrijke taak die ik graag op me neem. De vorige periode heb ik me al ingezet voor human capital. Ik kreeg veel energie van het samen plannen maken om de arbeidsmarkt beter te maken. De samenwerking binnen de Groene Metropoolregio tilt alles naar een hoger niveau. We knokken er toch voor om voor 18 gemeenten iets moois te bereiken. Dat vind ik een leerzame uitdaging!”

Prioriteiten

Het eerste wat Nick Derks aan wil pakken binnen de Groene Metropoolregio is het tekort aan medewerkers. “Je ziet dat bedrijven hun dienstverlening niet meer kunnen garanderen door personeelstekort. En dat terwijl er op dit moment zoveel kansen liggen. Natuurlijk kunnen we niet zonder versterking op de andere thema’s, maar voor mij is dit wel hèt speerpunt om me als eerste op te richten.”

Breder denken

“We staan als 18 gemeenten voor een enorme uitdaging. Je ziet bijvoorbeeld de opgave om 60.000 woningen te realiseren. Dus hoe voorzie je in voldoende huizen, voldoende werk, goede infrastructuur en alles wat daar verder voor nodig is? Dit kun je alleen bereiken als je zaken samen oppakt. Als collectief sta je sterker richting de landelijke politiek en Brussel. Soms moet je gewoon breder denken dan alleen je eigen gemeente. Samen sta je sterk.”

“Alles wat ik aanraak wil ik beter achterlaten”

Wie is Nick Derks:

Leeftijd 35 jaar, sinds 2018 wethouder in Wijchen, portefeuillehouder Economie, Toerisme, Werkgelegenheid, Inkomen en Vastgoed. Houdt van kastelen, hockeyt en loopt ieder jaar de Nijmeegse Vierdaagse met zijn vader. Familie en vrienden zijn belangrijk voor hem.

“Dit is mijn tweede periode als wethouder in Wijchen. Voor de regio was ik onderdeel van de stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking. Daar hebben we de Groene Metropoolregio mee bedacht. Ik vind het dus heel bijzonder om nu inhoudelijk bij te mogen dragen.”

Kracht van het collectief

De komende periode gaat hij de economie en de arbeidsmarkt in de Groene Metropoolregio stevig neerzetten. “We hebben een goed team waar ik alle vertrouwen in heb. Samen met de andere opgaves gaan we de bredere welvaart voor de inwoners versterken, met voldoende woningen, een groenere omgeving en betere ontsluitingen. Als we de kracht van het collectief inzetten, komen we zeker stappen verder in de goede richting!”