Actueel

Mobiliteitsbeweging: een nieuwe kijk op mobiliteit

  • Actueel
  • Mobiliteitsbeweging: een nieuwe kijk op mobiliteit
Datum: 20 oktober 2021

Met een frisse en brede blik kijken naar mobiliteit, en zo oplossingen verzinnen voor huidige en toekomstige vraagstukken. Dat is het doel van de Mobiliteitsbeweging waar onze regio aan meewerkt. Op 11 oktober gingen diverse mobiliteitsspecialisten uit onze regio hierover met elkaar in gesprek.

De Mobiliteitsbeweging werkt in opdracht van Rijkswaterstaat. De organisatie en uitvoering zijn in handen van de Universiteit van Amsterdam en UUM | Unlimited Urban Management. Vijf regio’s, waaronder de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zijn gevraagd mee te denken over mobiliteit en hoe het mobiliteitssysteem een sleutelrol speelt in maatschappelijke vraagstukken zoals woningbouw, klimaat en leefbaarheid. Samen zoeken we actief naar nieuwe manieren van kijken naar mobiliteit.

Kijk op Arnhem-Oost

In vijf metropoolregio’s ging de Mobiliteitsbeweging in vijf sessies op zoek naar de mobiliteitsdilemma’s en -vraagstukken. De Groene Metropoolregio was op 11 oktober aan de beurt. Medewerkers van onze eigen organisatie en onder andere Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en NS gingen met elkaar in gesprek. Over hoe we naar mobiliteit kijken en welke waarden en keuzes we daarin belangrijk vinden. Met een oefening werden we aangemoedigd om met een bredere blik naar mobiliteit te kijken. We ontdekten hoe verschillende perspectieven zorgen voor een andere kijk op problemen, oplossingen en kennisvragen. Zo verkenden we ook vanuit een brede blik hoe nieuwe woningbouw en mobiliteit in Arnhem-Oost vorm zouden kunnen krijgen.  

11 november vervolgstap

De opbrengst van alle verzamelde inzichten uit de vijf regionale bijeenkomsten wordt op 11 november gepresenteerd aan het ministerie van I&W, in aanwezigheid van DG mobiliteit Kees van den Burg. Hierna stellen de Universiteit van Amsterdam en UUM in samenwerking met Rijkswaterstaat een eerste concept op van een nieuwe onderzoeksagenda voor Rijkswaterstaat. In de daarop volgende fase betrekt de Mobiliteitsbeweging ook partijen buiten de ‘mobiliteitsbubbel’, om zo de onderzoeksagenda af te ronden. De Mobiliteitsbeweging heet niet voor niets een beweging: na de eerste versie van de onderzoeksagenda zullen zij door blijven bewegen, op zoek naar nieuwe kennisvragen.

Lees meer op www.mobiliteitsbeweging.nl

Mobiliteitssafari: brainstormen wensen en uitdagingen
Mobiliteitssafari: brainstormen