Actueel

MKB-deal Sm@rt Together

Datum: 18 november 2021

MKB-deal Sm@rt Together

Op 28 november 2020 hebben de Regio Arnhem Nijmegen en het Ministerie van Economische Zaken de MKB-deal Sm@rt Together gesloten. Het doel van Sm@rt together is om het brede MKB in de regio te ondersteunen en toekomstklaar te maken. In de deal werken verschillende partners uit de regio samen om het brede MKB te ondersteunen bij het digitaliseren van hun onderneming.

Inhoud MKB-deal Sm@rt Together

De MKB-deal Sm@rt Together gaat concrete activiteiten vóór en met bedrijven organiseren op het gebied van digitalisering. De Coronacrisis heeft een flinke impact op banen en economie. Veel MKB'ers hebben het zwaar in deze tijd en hebben moeite om overeind te blijven. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die nieuwe economische kansen zien en deze willen verzilveren. Digitalisering is voor ondernemers aan beide kanten van het spectrum het sleutelwoord om hun onderneming toekomstklaar te maken.

Door voort te bouwen op het thema digitaliseren, innoveren bedrijven, ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen en ontwikkelen werknemers nieuwe kennis en ervaringen die zij in hun bedrijf en elders kunnen inzetten. Dit leidt tot versterking van de omzet, arbeidsproductiviteit en een hogere participatie bij het MKB. Daarnaast zien we dat ook in de publiek-private samenwerking nog winst te behalen valt voor ondernemers en overheden als ze beter verbonden zijn. Vandaar dat wij digitalisering en in het verlengde daarvan menselijk kapitaal als thema's voor de MKB Deal van de regio Arnhem-Nijmegen centraal stellen: Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together.

Met de deal gaan we ondernemers ondersteunen met één-op-één ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op operationele vraagstukken, bijvoorbeeld bij het opzetten van een webshop. Daarnaast ondersteunen we ondernemers bij het strategisch inzetten van digitale kanalen om nieuwe afzetmarkten of verdienmodellen te realiseren. Bij beide is het delen van kennis en goede voorbeelden van groot belang. Net als het versterken van de relatie met de omgeving van mkb-bedrijven.

Door voort te bouwen op het thema digitaliseren, gaan bedrijven innoveren, ontstaan er nieuwe arbeidsplaatsen en ontwikkelen werknemers nieuwe kennis en ervaringen die zij in hun bedrijf en elders kunnen inzetten. Dit leidt tot versterking van de omzet, arbeidsproductiviteit en een hogere participatie bij het mkb.

De uitvoering van de deal gaat aan de hand van drie pijlers:

  1. de voucher regeling; deze pijler richt zich op de operationele vraagstukken van (kleinere) MKB-ondernemingen;
  2. samen werken aan je bedrijf: deze pijler richt zich op de strategische vraagstukken van grotere MKB-ondernemingen die samen met andere worden opgepakt;
  3. Pijler 3 richt zich op vraagstukken van de onderneming in relatie tot zijn omgeving en de overheid.

Samenwerkingspartners Sm@rt Together

Sm@rt Together is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, VNO-NCW Midden, OKA , Lindus, Veron, ECN, OCO, StaB en RVN@.

Het ministerie EZK investeert in de MKB-deals

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt in totaal ruim zeven miljoen euro bij aan regionale MKB-projecten van provincies en gemeenten, de zogeheten MKB-deals. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft dertien MKB-deals verspreid over het hele land uitgereikt. Bedrijven worden op deze manier beter in staat gesteld om te innoveren, te digitaliseren en internationaal te ondernemen en om hun personele uitdagingen beter aan te kunnen.

Link naar het digitaal magazine: www.magazine-on-the-spot.nl/mkbdeals2020/smart-together.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl

e-mailadres: info@smarttogether-arnhemnijmegen.nl

OR PR Wijchen Horeca 2