Actueel

MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together versnelt digitalisering ondernemers

  • Actueel
  • MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together versnelt digitalisering ondernemers
Datum: 04 april 2022

Met praktische vouchers brachten 17 gemeenten in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen de digitalisering van het kleinere mkb in een versnelling. Door ze in webinars op de mogelijkheden te wijzen en ze regionaal aan aanbieders van digitalisering te koppelen. Nu het voucherprogramma is afgerond kijkt de regio terug op de behaalde resultaten en de belangrijkste lessen. En worden mkb-ers opgeroepen deel te nemen aan de volgende fase.

Klinkende resultaten

Op 1 maart werd het digitaliseringsvoucherprogramma voor het mkb in 17 gemeenten in de Groene Metropoolregio door het innovatie ecosysteem RvN@ Lifeport mkb uitgerold. De regio is trots op het behaalde resultaat. Tussen 1 maart en 1 september 2021 hebben 240 ondernemers een digitaliseringsvoucher ontvangen. Via de website van Sm@rt Together (www.smarttogether-arnhemnijmegen.nl) verbonden zich 519 aanbieders van digitaliseringsdiensten aan het programma. Er werd via de voucherregeling voor bijna twee miljoen euro aan offertes bij hen opgevraagd. De gemiddelde offertemultiplier van de toegekende vouchers verschilde per gemeente,  maar ligt gemiddeld op tweeënhalf tot drie keer het voucherbedrag. De begeleidende twaalf webinars waarin ondernemers door ondernemers over de voucherregeling en specifieke digitaliseringsonderwerpen en kansen werden geïnformeerd zijn inmiddels al meer dan 2.000 keer bekeken.

De regionale gemeentelijke kartrekkers van de MKBdeal en wethouders Economische Zaken (Monique Esselbrugge – Nijmegen, Jan van Dellen – Arnhem en Martin Som – Montferland) zijn blij met het behaalde resultaat van de eerste pijler. “De MKB-deal heeft het midden-en kleinbedrijf op het juiste moment een versnelling in de transitie naar digitalisering gegeven. Een prachtig resultaat voor de ondernemers, de zeventien gemeenten van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen en de provincie Gelderland.”

Activiteiten MKB-deal regio Arnhem-Nijmegen Sm@rt Together

Dankzij het bundelen van de krachten en een belangrijke financiële bijdrage van de gemeenten en Provincie Gelderland wist de regio eind 2020 samen met ondernemersverenigingen een MKB-deal voor de regio binnen te halen. De MKB-deal Sm@rt Together is ingediend door achttien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen (Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar), de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank, RCT Gelderland, RvN@ en de Ondernemersverenigingen: VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO en StaB. Samen zetten zij zich voor ondernemers voor het mkb in op een intensieve samenwerking tussen bijvoorbeeld ondernemers, centrummanagers en de lokale overheid; een maatgerichte aanpak waarvan uiteindelijk de hele lokale en regionale economie zal meeprofiteren. Ilko Bosman, voorzitter VNO-NCW Midden regio Arnhem/Nijmegen zegt over de samenwerking: “Ik ben het meest trots dat we hele concrete resultaten hebben waar ondernemers niet straks maar vandaag mee aan de slag kunnen en dat we dit bereikt hebben door gezamenlijk op te trekken als ondernemers en overheid. Meer inzetten op digitalisering voor ondernemers is van groot belang, maar ook complex omdat iedereen daarbij een andere behoefte heeft. De MKB-deal was hiervoor een perfect instrument, omdat het ons in staat stelde ondernemers individueel te kunnen helpen met een voucher. Zij konden daarmee rondom een digitalisering een stap zetten die bij hun behoefte aansloot. En daarmee hebben we voor de hele regio digitalisering naar een hoger plan kunnen tillen.”

Proces

Voor het aanvraagformulier en beoordelingsproces werd van de bestaande RvN@ infrastructuur gebruik gemaakt. Kristie Lamers, directeur RvN@ “Wij werken in verschillende programmalijnen aan het versnellen van mkb innovaties. Met onze digitale infrastructuur, kennis en ervaring kunnen wij snel grote groepen ondernemers bereiken en ondersteunen. Daarmee konden we de MKB-deal in snelheid en doekracht voorzien.”

Met een voucher konden mkb’ers uit de 17 gemeenten 50% van de kosten voor digitaliseringswerkzaamheden vergoed krijgen, met een maximum van €2.500,-. De ondernemers kozen hiervoor zelf een regionale leverancier van digitaliseringsdiensten. Voor een voucheraanvraag moest een offerte, het digitaliseringsdoel en een beschrijving van de situatie op dat moment ingeleverd worden. De aanvragen werden door experts getoetst en bij toekenning had  een ondernemer  zes maanden de tijd om de werkzaamheden te voltooien. Voor de verzilvering van het voucherbedrag werden de opgeleverde werkzaamheden door dezelfde experts  met de uitgangssituatie vergeleken.

Digitaliseringsdoeleinden

De digitalisering kon betrekking hebben op het aanbod van producten en diensten, het efficiënter maken van de bedrijfsvoering en het online beter bereiken van potentiële klanten. Door de gevolgen van de pandemie werd de noodzaak voor het bedienen van klanten op afstand vergroot en dat vertaalde zich direct in de digitaliseringsactiviteiten. Veruit de meeste mkb-ondernemers hebben de voucher voor het bouwen van een eerste website of het moderniseren van de huidige ingezet (zie figuur 1). Bedrijven verbeterden verder hun online vindbaarheid door zoekwoordenoptimalisatie op de website door te voeren en online marketingcommunicatie kanalen zoals Instagram, LinkedIn, Facebook en Twitter in te richten. Om klanten direct online te kunnen bedienen bouwden een aantal ondernemers een webshop voor de verkoop van producten. Ook werden online omgevingen, zoals apps, gebouwd waarin klanten in staat worden gesteld hun eigen data veilig te uploaden, trainingen te volgen of producten  samen te stellen. Om meer klanten sneller en efficiënter te kunnen bedienen, kozen een aantal bedrijven ervoor hun interne bedrijfsprocessen te digitaliseren.

 

 

Figuur 1: verdeling van de digitaliseringsdoelen in de voucheraanvragen

Sectoren

Met de voucherregeling werd zeer diverse groep mkb’ers bereikt. Het grootste aandeel in aanvragen hebben de sectoren Groot- en detailhandel (24%) met Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening (18%). De horeca, hieronder in de figuur onder de noemer van  Logies-, maaltijd- en drankverstrekking, nam een tiende van de aanvragen voor zijn rekening. De brede spreiding van de sectoren sluit aan bij de doelstelling van de MKB-deal om het mkb zo breed mogelijk te ondersteunen.

 

Figuur 2: verdeling van de digitaliseringsdoelen in de voucheraanvragen

De volgende stap: samen werken aan de digitalisering van je onderneming

Helga Witjes, Gedeputeerde Provincie Gelderland, Mobiliteit, Economie en Innovatie, is blij met het animo. “Goed om te zien  dat er zoveel bedrijven zijn die de stap zetten om hiermee aan de slag te gaan. We dragen als provincie hier dan ook graag aan bij. Ik ben dan ook blij dat er zich al zoveel bedrijven hebben aangemeld. De MKB-deal helpt bedrijven digitalisering te gaan gebruiken in het eigen bedrijf. Dit vormt een mooie aanvulling op onze afspraken met de DWAN, de Digitale Werkplaats Arnhem-Nijmegen. Daar koppelen we studenten aan bedrijven met vragen over digitalisering.”

Er is nog ruimte voor ondernemers om zich voor de sessies aan te melden. Dit kan via de website van Smart Together.

Uitreiking Eerste Digitaliseringsvoucher MKB Deal Sm@Rt Together Doesburg Earth Games Fotografie Lindy Balduk