Actueel

MIRT-onderzoek A50 corridor Nijmegen-Eindhoven afgerond

  • Actueel
  • MIRT-onderzoek A50 corridor Nijmegen-Eindhoven afgerond
Datum: 21 januari 2020

Het Rijk en de provincies Noord-Brabant en Gelderland hebben in november 2019 afgesproken de files op de A50 aan te pakken. Zij hebben daar gezamenlijk 103 miljoen euro voor gereserveerd. Met het geld wordt de snelweg verbreed naar 2x3 rijstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Ook andere maatregelen moeten de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid langs de snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven verbeteren.

Aan de basis van de afspraak tussen Rijk en provincies ligt het MIRT-onderzoek dat in november 2019 is afgerond. Dit MIRT-onderzoek geeft een goed beeld van de plekken waar het verkeer vastloopt, wanneer en waarom. Ook zijn de gevolgen voor bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in de regio én voor de economische ontwikkeling in kaart gebracht.

Door met MIRT-verkenning

In november 2019 vond het BO MIRT plaats (het jaarlijkse bestuursoverleg over langjarige infrastructuurprojecten). In dit BO MIRT is besloten een zogenoemde MIRT-verkenning naar de A50-corridor te starten. Op dit moment wordt hiervoor de zogeheten ‘kwartierfase’ doorlopen. Daarin wordt bepaald hoe het vervolgproces wordt ingericht en hoe het project wordt georganiseerd. De kwartierfase is onderverdeeld in twee sporen:

  1. MIRT-verkenning
  2. Strategische Agenda Corridor (en mobiliteitsaanpak)

Voor beide sporen komt een Plan van Aanpak (voorjaar 2020), met een focus op werkwijze, proces en planning. Ook is er aandacht voor bemensing, samenwerking en financiering. De regio Arnhem Nijmegen levert een actieve bijdrage aan het proces. Op 12 februari is er weer een stakeholdersbijeenkomst, waar alle partners bijeenkomen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.gelderland.nl/a50.