Actueel

Mensen maken het verschil: regio maakt Human Capital agenda

  • Actueel
  • Mensen maken het verschil: regio maakt Human Capital agenda
Datum: 21 oktober 2021

Om nu en in de toekomst over voldoende en goed gekwalificeerd personeel te beschikken, moeten vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Hier willen we als regio voor zorgen. Daarom gaan we samen met The Economic Board, de Groene Metropoolregio en provincie Gelderland aan de slag met een regionale agenda Human Capital.

Triple Helix

De arbeidsmarkt is sterk in beweging; maatschappelijke transities en opgaven als digitalisering en verduurzaming hebben grote impact. Banen veranderen, banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. In triple-helix verband pakken we deze uitdagingen gezamenlijk op, met als doel sneller en effectiever te kunnen handelen in het kader van een veerkrachtige arbeidsmarkt.

Ieder talent benutten

Veel partijen zijn al hard aan de slag met activiteiten gericht op het afstemmen van vraag en aanbod. Naar menselijk kapitaal is dit vertaald in diverse projecten en programma’s voor de arbeidsmarkt. Omdat de verbinding naar en de samenwerking in de regio effectiever kan en we versnippering willen voorkomen, komen de Groene Metropoolregio, The Economic Board en provincie Gelderland met een gezamenlijke aanpak. Zo kan in een veranderende arbeidsmarkt ieder talent in de regio worden benut. Er zijn kansen genoeg: we zetten actief in op talentontwikkeling en wendbare werkgevers en werknemers. Ook diversiteit en inclusiviteit dragen in toenemende mate bij aan het komen tot een veerkrachtige arbeidsmarkt waarbij de inzet is ieder talent te benutten voor kansrijke beroepen.

Nick Derks, bestuurlijk trekker Human Capital Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: “Wij staan klaar om stappen te gaan zetten in een breed gedragen regionale Human Capital agenda. Effecten zoals bijvoorbeeld ontstaan door covid-19 laten ons zien hoe belangrijk samenwerking is voor een veerkrachtige arbeidsmarkt”

Human Capital Agenda

Het resultaat wordt een herkenbaar regionale Human Capital Agenda met daarin focus, speerpunten en een verbinding naar kansrijke regionale projecten. Deze willen we in 2021 afronden. In dat proces zijn ook andere belangrijke stakeholders betrokken:  arbeidsmarktregio’s (wo werkgever- en werknemervertegenwoordigers en het UWV) en kennisinstellingen op alle niveaus. Samen staan we sterk(er) voor een veerkrachtige arbeidsmarkt!

Sigrid Helbig, directeur The Economic Board Arnhem-Nijmegen: "Wij geloven in triple helix om toekomstgerichte vraagstukken op te lossen, zoals voldoende en goed opgeleide medewerkers in de regio waarmee we economische vooruitgang kunnen realiseren."

Werktuigbouwkunde Technovium Gelderlander