Actueel

Meer en snellere ICE’s óók goed voor regionale economie

  • Actueel
  • Meer en snellere ICE’s óók goed voor regionale economie
Datum: 07 juli 2021

De ICE-spoorverbinding Amsterdam-Arnhem-Frankfurt heeft een grote economische betekenis én potentie voor de regio Arnhem-Nijmegen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en gemeente Arnhem. Al eerder deden deze organisaties een oproep aan het Rijk om meer en snellere ICE's te laten rijden; dit onderzoek zet hun oproep kracht bij.

De ICE-spoorverbinding tussen Amsterdam en Frankfurt vervoert nu al elk jaar 1,46 miljoen reizigers over de Nederlands-Duitse grens. Het vormt een snelle verbinding voor reizigers uit de Randstad, Arnhem, Frankfurt en ander Duitse steden, via het uitgebreide ICE-net van Duitsland. Nu al is het aandeel zakelijke reizigers een klein half miljoen en dat kan vijf keer zoveel worden als de frequentie toeneemt. Door internationale treinreizen aantrekkelijker te maken ten opzichte van vliegreizen, halen we ook de gestelde klimaatdoelen.

Economische voordelen

Nu rijdt de ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt slechts eens per twee uur. Het Rijk, de NS, gemeente Arnhem, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Gelderland en ook Amsterdam en Randstadregio’s willen dat deze ICE vaker (eens per uur) én sneller (op sommige stukken 160 km/uur) gaat rijden. Niet alleen omdat de ICE een goed en duurzaam alternatief is voor vliegreizen op kortere afstanden. Uit onderzoek in opdracht van regio, provincie en gemeente blijkt nu ook dat meer en snellere ICE’s via Arnhem economische betekenis hebben én kansen opleveren in de regio's Arnhem-Nijmegen en FoodValley.

Zo laat het onderzoek zien dat er dankzij de ICE met name in de regionale economische sectoren Health, Hightech, Food en Energy veel mogelijkheden voor bedrijfscontacten zijn met Duitse partners en in de Randstad. Want daar zitten veel soortgelijke internationaal opererende bedrijven. Een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen in deze sectoren bevindt zich in een directe straal (1,5 km) rond de ICE-stations, of heeft via snel hoogwaardig openbaar vervoer toegang tot deze stations. Het gaat hier bijvoorbeeld om organisaties in Frankfurt, Duisburg, Düsseldorf, Keulen, Hannover/Berlijn, Mannheim, Karlsruhe en Stuttgart. Zakelijk reizigers gebruiken de ICE als ze hun bestemming binnen vijf uur kunnen bereiken. Als dat niet het geval is, kiezen ze voor de auto of het vliegtuig.

Groot netwerk

Meer en snellere ICE’s via Arnhem bieden enorme kansen in het internationaal vermarkten van product- en procesinnovaties, en het aangaan van bedrijfs- en kennisallianties, zo blijkt verder uit het onderzoek. Zo is er een grote internationale vraag naar duurzame oplossingen voor voedselschaarste en voedselvoorziening. Dit biedt kansen voor de vele agro- en foodbedrijven en kennisinstellingen in de brede regio Arnhem-Nijmegen en Wageningen/zuidelijke Foodvalley. Bovendien helpen meer en snellere ICE's gespecialiseerd personeel aan te trekken of uit te wisselen.

Goede aansluiting

Het Nederlandse ICE-netwerk via Arnhem sluit perfect aan op het Duitse ICE-netwerk, waarin Duitsland de komende jaren flink gaat investeren. Vooral kerncorridors worden opgevoerd naar twee ICE's per uur. Veel van die kerncorridors lopen via Duisburg, waar Arnhem goed op aansluit. Op de langere termijn (2030) kan een verbetering van de ICE-verbindingen ook potentiële economische relaties tussen de regio Arnhem-Nijmegen en andere bestemmingen in Duitsland zoals Berlijn en München faciliteren.  

Stationsgebied Arnhem CS

Het stationsgebied rond Arnhem CS kan profiteren van een betere ICE-verbinding, doordat het gebied aantrekkelijker wordt voor bedrijven met frequente contacten met bedrijven en instellingen nabij ICE-stations in Duitsland (of Amsterdam). Een deel van de beschikbare ruimte rond Arnhem CS zou ook gereserveerd kunnen worden voor verschillende internationale functies, zoals hoofdkantoren.

Investeringen zijn nodig

Nu al is het dringen op het druk bezette spoor Duitsland- Arnhem-Nijmegen-FoodValley-Utrecht. Het aantal capaciteitsknelpunten op deze oost-westverbinding neemt toe. Dit leidt tot economische schade en zet een rem op verdere groei. Om deze economische kansen te benutten en het vestigingsklimaat in Nederland te versterken en de woningbouwopgave te realiseren is investeren in bereikbaarheid cruciaal. Dat vraagt om het oplossen van een aantal capaciteitsproblemen op het spoor Duitsland/Achterhoek-Arnhem-Utrecht. Niet alleen het uitbreiden van de spoorcapaciteit, maar ook het oplossen van spoorknooppunt Arnhem-Oost, waarmee ook de frequentie én betrouwbaarheid van de ICE verbetert en een integrale oplossing kan worden gevonden voor de opgaven voor woningbouw en bereikbaarheid.

Kortom, het onderzoek geeft genoeg redenen voor regio, provincie en gemeente om bij het Rijk te blijven pleiten voor een betere ICE die vaker en sneller rijdt. Hierover hebben deze organisaties in april ook al een brief geschreven aan informateur Tjeenk Willink.

(fotograaf ICE: Chris0693)