Actueel

Laagvlieggebieden defensie raken zoekgebieden voor wind RES Arnhem-Nijmegen niet

  • Actueel
  • Laagvlieggebieden defensie
Datum: 09 juli 2024

Windmolens zitten nieuwe laagvlieggebieden van defensie in de weg”, meldt Omroep Gelderland op 8 juli. Ook de NOS besteedt volop aandacht aan de uitbreidingsplannen van defensie voor extra laagvlieggebieden die botsen met de lokale plannen voor de opwek van windenergie.

Een groot laagvlieggebied zou aan de zuidoostelijke rand van de Veluwe en in de Achterhoek moeten komen. Voor de RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, hebben de plannen echter geen invloed op windprojecten die in voorbereiding of uitvoering zijn. De zoekgebieden die in de RES zijn aangewezen voor onze regio, liggen niet in de gebieden die defensie op het oog heeft. Rondom de Veluwe hebben we te maken met de bescherming van de Wespendief waardoor de mogelijkheden voor windmolens sowieso beperkt zijn.