Actueel

Kennis delen en inspiratie opdoen in London

  • Actueel
  • Kennis delen en inspiratie opdoen in London
Datum: 15 juni 2023

Sinds dit jaar is de Groene Metropoolregio lid van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Er gebeurt veel rondom werklocaties, er ligt daar een enorme opgave zoals de herstructurering en intensiveringopgave, vergroening, energietransitie. Kennis hierover delen en inspiratie opdoen in London helpt ons hier verdere stappen in te zetten.

“Begin juni ben ik met SKBN en mede economie- en bedrijventerreinexperts uit heel Nederland naar Londen geweest; waar lopen zij tegenaan en hoe doen ze het daar? Londen groeit ondanks Brexit hard, maar ligt aan de buitenkant ingeklemd door de Green Belt, expansie vindt daarom binnenstedelijk plaats. Herkenbaar en ook daar de strijd om de ruimte ‘hot’ en moet men knokken om ruimte voor economie en bedrijven te behouden. The Greater London Authority (regio) heeft vijftig strategische industriële locaties aangewezen die hoe dan ook behouden moeten worden. Desondanks dat verdwijnen ook daar werklocaties in rap tempo”, zegt Jolanda van Rensch, opgavemanager Productieve regio.  

Verschillende locaties bezocht

“We hebben onder andere een gestapeld bedrijfsverzamelgebouw met een hellingbaan voor goederen bezocht als voorbeeld van binnenstedelijke warehousing. We zijn bij Caxton Works geweest, een van de eerste co-locatieprojecten waarin wonen wordt gecombineerd met lichte industrie met het idee om een zelfvoorzienende plek te creëren.  Het bezoek aan een innovatiecampus was interessant, deze is opgezet met de steun van de overheid maar is intussen een zelfvoorzienende onderneming op basis van partnerbijdragen. Missie is om inclusieve bedrijfsgroei te stimuleren en zo bij te dragen aan economische welvaart. Hier zagen we ook een living lab voor toepassingen voor waterstof en een opleidingscentrum voor jongeren in de techniek direct gekoppeld aan de bedrijven op de campus.”

Modesector

“Londen kent een grote modesector en we bezochten een campus met in de plinten van aangelegen appartementsgebouwen zo’n 100 studio’s voor mode-ondernemingen. Interessant om te zien hoe men hier probeert wonen en werken met elkaar in contact te laten komen. Het was helaas wel een behoorlijk versteende omgeving, waardoor ik niet direct heel enthousiast was over dit concept. Tot slot hebben we nog een middag besteed aan gebiedsmanagement en bedrijveninvesteringszones (BIZ). We zagen daar dat de transformatie naar werken én wonen goed is voor de gebiedseconomie en daarmee ook voor de vastgoedeigenaren omdat een werkplek meer draagvlak genereert voor lokale voorzieningen dan alleen wonden (aldus Camden Town Unlimited).”

 


Gerelateerd nieuws