Actueel

Kabinet investeert fors in bereikbaarheid Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

  • Actueel
  • Kabinet investeert fors in bereikbaarheid Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Datum: 24 juni 2022

Het kabinet investeert meer dan 101 miljoen in de bereikbaarheid van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. De regio pleit al een tijd voor meer investeringen in de woningbouw, bereikbaarheid, economie en het landschap. “We zijn in de regio intensief bezig met plannen voor de verstedelijking. Mooi dat het kabinet wil investeren in dit gebied, want de woningnood is hoog en dat willen we graag duurzaam invullen.” zegt Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.  

De investering van het kabinet zorgt ervoor dat regionale plannen voor 7930 nieuwe woningen in de regio op een duurzame manier bereikbaar gemaakt worden. Plannen in Arnhem Zuid centrum, Spoorzone Arnhem-Oost, Duiven, Nijmegen Kanaalzone (Dukenburg en Winkelsteeg) en het Stationsgebied van Nijmegen worden gehonoreerd.  

In totaal wordt er 101,4 miljoen euro Rijksbijdrage en 133,8 miljoen euro aan regionale cofinanciering geïnvesteerd. Van de negen toegekende plannen in Oost-Nederland liggen er zes in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook is de regio de enige met toegekende plannen buiten de stad. De regio ziet dit als één van de eerste concrete resultaten van de intensievere samenwerking in de regio. 

“Als Groene Metropoolregio zien we graag deze investeringen op meer plekken in de regio, naast de enorme voortgang in onder andere mijn eigen stad Nijmegen. We zijn nu samen met die gemeenten bezig met plannen daarvoor.” zegt Hubert Bruls, voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Tot 2040 zijn er 60.000 woningen nodig en we realiseren tot 2030 35000 woningen. Samen met andere gemeenten uit de regio heeft de Groene Metropoolregio nog meer plannen ingediend. Het kabinet gaat zich in het najaar daar nogmaals over buigen. “Heel mooi dat het kabinet investeert in plannen die nu al vergevorderd zijn. Ondertussen gaan we natuurlijk verder. Ook in bijvoorbeeld Zevenaar en Wijchen staat de bereikbaarheid onder enorme druk, terwijl de gemeenten daar ook meer woningen willen realiseren”, zegt Harriët Tiemens, directeur van de Groene Metropoolregio. In de regio zijn er veel woningbouwgebieden met grote uitdagingen op het gebied van bedrijvigheid, water en bodem, klimaatadaptatie, energie en groen/natuur. Het kabinet wil daarover in het najaar afspraken maken.