• Actueel
  • Interactieve sessies voor een herkenbare regionale Human Capital Agenda
Datum: 16 november 2021

Actueel

Interactieve sessies voor een herkenbare regionale Human Capital Agenda

Interactieve sessies voor een herkenbare regionale Human Capital Agenda

Willen we in de toekomst genoeg en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar hebben, dan is het zaak vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten. Veel partijen in de regio zijn al aan de slag met interessante initiatieven en programma’s. de Groene Metropoolregio, The Economic Board Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland spannen zich in om tot een gezamenlijke aanpak te komen, de Human Capital Agenda.

Onlangs zijn er twee interactieve sessies georganiseerd om de uitdagingen samen met ondernemers en onderwijsinstellingen aan te pakken. Deze eerste sessies zijn ingezet om kennis en ervaring te delen en input te krijgen voor de gezamenlijke agenda. Aan de sessies namen verschillende relevante partijen voor de arbeidsmarkt deel. Van werkgeversverenigingen, HR-managers, ambtenaren, wethouders en programmamakers tot arbeidscoaches. Er was er veel herkenning bij de deelnemers.

Nick Derks de bestuurlijk trekker binnen de Groene Metropoolregio opende de sessie met de volgende opmerking: “Om het maximale uit ieder talent op de arbeidsmarkt te halen is een marathonmentaliteit noodzakelijk. We krijgen de uitdagingen waar we voor staan niet opgelost met korte sprints, maar juiste met duurzame en bestendige inzet van de GMR, TEB en provincie Gelderland.”

Onderwerpen die tijdens de sessie aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld:

  • De noodzaak om te communiceren over de interessante innovatieve bedrijven in de regio (hoe krijg je de juiste informatie bij de juiste doelgroep);
  • Het belang van behouden van talent voor de regio;
  • Het op elkaar aansluiten van opleidingen en arbeidsmarkt;
  • De doelgroep, die niet alleen uit werkzoekenden bestaat maar ook uit regulier werkenden;
  • Het gedeelde besef dat we uit het oude stramien moeten stappen, de arbeidsmarkt bevindt zich in een unieke situatie;
  • De wens om meer succesverhalen te delen;
  • Het idee om skills meer toegankelijk te maken.

Op korte en lange termijn is er actie nodig om in de veranderende arbeidsmarkt ieder talent te kunnen benutten. Tjerry Verhoeven, regiomanager Arnhem-Nijmegen bij VNO-NCW Midden merkt tijdens een sessie op: “Er is niet één oplossing, we hebben er honderd nodig!” Gezamenlijk moeten we in actie komen om de uitdagingen op de veranderende arbeidsmarkt aan te pakken.

Vervolg

Als vervolg op deze bijeenkomsten gaan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board gezamenlijk aan de slag met het formuleren van ambities en doelstellingen. Met als doel: een herkenbare regionale Human Capital Agenda met focus, gericht op de speerpunten en gekoppeld aan regionale projecten.