Actueel

Inspirerende gesprekken over ontbrekende puzzelstukjes

  • Actueel
  • Inspirerende gesprekken over ontbrekende puzzelstukjes
Datum: 02 december 2022

Tijdens het congres ‘Blik Vooruit’ bogen de bezoekers zich in 5 inspiratiesessies over de vraag: welke gebieden in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zien er in 2120 wezenlijk anders uit? We zoomen in op twee sessies: ‘Vitale economische leefomgeving’ en de ‘Ruimtelijke puzzel’.

 “Wat als de helft van de aanwezigen in de zaal weg moet?” Met die provocerende vraag opent Strateeg landelijk gebied bij de Provincie Gelderland, Sjoerd Sibbing de inspiratiesessie ‘Ruimtelijke puzzel’. Samen met Carine Verheggen, Regiomanager voor de Groene Metropoolregio bij de provincie, leidt hij de deelsessie. De vraag vestigt direct de aandacht op de lastige dilemma’s van die ruimtelijke puzzel. Ook zijn verhaal gaat over keuzes en consequenties. Sibbing: “De komende 100 jaar zullen veel mensen vanuit de Randstad naar onze regio komen en het doortrekken van de A15 trekt bedrijven aan die hier niet zijn geworteld: wat vinden we daar eigenlijk van?” Carine Verheggen legt een aantal stellingen voor aan het publiek. Uit de reacties blijkt dat vrijwel alle aanwezigen zichzelf (nog) niet in staat achten om de puzzel ‘invulling van de schaarse ruimte’ te leggen: ze missen stukjes is hun unanieme antwoord. Maar, en ook daar is de zaal het over eens, “wat we nu doen is onvoldoende”.

Economie en leefbaarheid in balans

In de inspiratiesessie ‘Vitale economische leefomgeving’, staat de vraag ‘Hoe zien we wonen en werken voor ons in 2120?’ op de agenda. Die vraag vormt het startschot voor gesprekken tussen drie groepjes congresbezoekers onder leiding van WUR-wetenschapper Ilse Voskamp en een aantal van haar collega’s. Dat gesprek waaiert alle kanten uit en kent net zoveel ideeën als dilemma’s. Zo gaat het onder meer over de toekomst van NXP in Nijmegen en de waarde van de regio als tuin van Nederland. Zelfs een onderwerp als de economische en maatschappelijke waarde van het lokale verenigingsleven komt voorbij. De zaal ziet in elk geval genoeg economische kansen. Maar hoe de regio zichzelf uiteindelijk ook economisch positioneert; leefbaarheid en economie moeten in balans zijn.  Of zoals één van de aanwezigen het verwoordde: “we willen niet de randstad van de toekomst zijn”.  Een ander vindt dat de toch al brede discussie zelfs nog breder mag: “De toekomst van de regio is een enorm belangrijk onderwerp. Het gesprek daarover is in volle gang is, maar wordt tegelijkertijd nog niet in de volle omgang gevoerd.” 

 

 

GMR Blikvooruit Zevenaar 56

Gerelateerd nieuws